เปิดสอบ ท้องถิ่น อบต 2562 จำนวน 8,164 อัตรา คาดรับสมัครสอบมีนาคม 62

เปิดสอบ ท้องถิ่น อบต 2562 จำนวน 8,164 อัตรา 

ข่าวการเปิดสอบท้องถิ่น อัพเดทล่าสุด วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดให้มีการประชุมหารือข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รายสัปดาห์ (DLA Morning Brief) ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวกับการสอบแข่งขันบรรจุเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดย กสถ. ได้กำหนดช่วงเวลาการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 จะประกาศรับสมัครช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2562 เปิดรับสมัครช่วงเดือน มีนาคม 2562 สอบแข่งขันช่วงเดือน พฤษภาคม 2562 และจะประกาศผลสอบช่วงเดือนกรกฎาคม 2562