รับทำบัญชี อโศก รัชดา สุขุมวิท คลองเตย ทองหล่อ

รับทำบัญชี เขต อโศก รัชดา สุขุมวิท คลองเตย ทองหล่อ พระราม 9 โดย บริษัทรับทำบัญชี บริการ จดจัดตั้งบริษัท , ปิดงบการเงิน , ผู้ตรวจสอบบัญชี

สอบถามรายละเอียดได้ที่

โทร : 065-428-9232

ไลน์ไอดี : @gnj1701n

     รับทำบัญชีราคาถูก

  รับทำบัญชีราคาถูก บริษัทของเราเกิดจากการรวมตัวกันของนักบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชี ให้บริการลูกค้าขนาดย่อม ที่มีลักษณะธุรกิจที่ไม่ซับซ้อนและยังไม่มีความพร้อมในการที่จะว่าจ้างพนักงานประจำเพื่อมาทำบัญชีในบริษัทของตนเองได้
โดย บริษัทรับทำบัญชี จะเข้าไปดูแลเกี่ยวกับการบันทึกทำบัญชี ช่วยวางแผนภาษี ช่วยให้คำแนะนำในการจัดตั้งองค์กรทางธุรกิจ อีกทั้งช่วยท่านในการบริหารจัดการเงินเดือนของพนักงาน เรายินดีที่จะช่วยดูแลงานของท่านเพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุด
ปัจจุบัน บริษัทของเรา มีลูกค้าที่ไว้วางใจและอยู่ในความดูแลจำนวมาก บริษัทเรามีลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

รับทำบัญชี เขต อโศก รัชดา สุขุมวิท คลองเตย ทองหล่อ พระราม 9
สนใจโทรปรึกษาได้ตลอดเวลาที่เบอร์

โทร : 065-428-9232

ไลน์ไอดี : @gnj1701n

เราจะร่วมวางแผนและสร้างความสำเร็จไปด้วยกันกับท่าน!!

เรายินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยทำให้ธุรกิจของท่านราบรื่น กับการนำเสนอข้อมูลบัญชีที่มีค่า ประหยัดการจ่ายภาษี โดยเรามีผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชี ภาษี ที่จะช่วยสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ข้อมูลบัญชีที่มีค่าของท่าน ให้ดีมากที่สุดสนับสนุนท่านในการตัดสินใจในการบริหารธุรกิจของท่าน

รับทำบัญชี

รับตรวจสอบบัญชีราคาถูก  เขต อโศก รัชดา สุขุมวิท คลองเตย ทองหล่อ พระราม 9

บริษัทรับทำบัญชีของเรา รับตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจำปี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต Certified Public Accountant (CPA) ซึ่งปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่กำหนดไว้ตามกฎหมายหรือประกาศของสภาวิชาชีพบัญชี
ตรวจสอบบัญชีและรับรองบัญชีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน โดยผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA) โดยปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ , วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด
เรายินดีเป็นที่่ปรึกษาคอยเสนอแนะจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข ต่อผู้บริหารเพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อนของการควบคุมภายในทางบัญชีที่สำคัญ ที่อาจนำมาซึ่งการทุจริต รวมทั้งแจ้งให้ทราบ ถึงข้อผิดพลาดทางการบัญชี
พร้อมข้อเสนอแนะ ทั้งนี้เพื่อให้งบการเงินแสดงข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสมส่งผลให้การบริหารงาน ของกิจการ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
บริการรับตรวจสอบเฉพาะกรณี ตามข้อตกลง
บริการ รับยื่นงบการเงิน อีกทั้งพร้อมจัดเตรียมรายละเอียดประกอบการสำหรับยื่นงบการเงินตามที่กฎหมาย กำหนด ได้แก่ สบช.3, สำเนารายชื่อ ผู้ถือหุ้น (บอจ.5) นำส่ง ต่อกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์

รับตรวจสอบบัญชี อโศก คลองเตย ทองหล่อ พระราม 9

ผู้ตรวจสอบบัญชี เขต อโศก รัชดา สุขุมวิท คลองเตย ทองหล่อ พระราม 9

การตรวจสอบบัญชี (Auditing Service) เป็นการตรวจสอบ และรับรองข้อมูลในรายงานทางการเงินที่จัดทำขึ้น โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
(Certified Public Accountant: CPA) เพื่อจัดทำให้รายงานทางการเงินให้มีความน่าเชื่อถือ และเป็นการให้ความมั่นใจกับผู้ใช้รายงานทางการเงินว่าถูกต้องตามควร สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจได้ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดตามกฎหมายที่กำหนด

รับทำบัญชี pantip , ผู้ตรวจสอบบัญชี , รับปิดงบการเงิน
พื้นที่บริการรับทำบัญชี : อโศก รัชดา สุขุมวิท คลองเตย ทองหล่อ พระราม 9

โทร : 065-428-9232 ไลน์ไอดี : @gnj1701n