ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 24 อัตรา

ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 24 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 10 – 21 มิถุนายน 2562

ประกาศศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป

ตำแหน่งที่จะรับสมัคร จำนวน 6 ตำแหน่ง 24 อัตรา ดังนี้
1. ช่างกลโรงงาน จำนวน 13 อัตรา
2. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 อัตรา
3. ช่างประกอบและจัดปรับเครื่องยิงลูกระเบิด จำนวน 2 อัตรา

4. ช่างประกอบและจัดปรับปืนใหญ่ จำนวน 1 อัตรา
5. ช่างโลหะ จำนวน 3 อัตรา
6. พนักงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 อัตรา

การรับสมัครสอบ
ให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ด้วยตนเองได้ที่ อาคารพาสนยงภิญโญ ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 10 – 21 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) เนื่องจากเป็นสถานที่ราชการขอให้ผู้สมัครแต่งกายสุภาพ