กรมช่างอากาศ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 39 อัตรา

กรมช่างอากาศ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 39 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 – 9 กรกฎาคม 2562

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ กรมช่างอากาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วย กรมช่างอากาศ มีความประสงค์จะสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 15 ตำแหน่ง 39 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. พนักงานธุรการ 4 อัตรา (ชาย/หญิง)
2. พนักงานบริการ 2 อัตรา (ชาย/หญิง)
3. พนักงานตัดผม 1 อัตรา (ชาย/หญิง)
4. พนักงานบริการเชื้อเพลิง 1 อัตรา (ชาย/หญิง)
5. ช่างโลหะ 7 อัตรา (ชาย/หญิง)
6. ช่างกลโรงงาน 5 อัตรา (ชาย/หญิง)
7. ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 2 อัตรา (ชาย/หญิง)

8. ช่างระบบไฟฟ้าและเครื่องวัดประกอบการบิน 2 อัตรา (ชาย/หญิง)
9. พนักงานลานถัง 2 อัตรา (ชาย/หญิง)
10. ช่างสี 3 อัตรา (ชาย/หญิง)
11. ช่างระบบอากาศยาน 3 อัตรา (ชาย/หญิง)
12. ช่างโครงสร้างอากาศยาน 4 อัตรา (ชาย/หญิง)
13. พนักงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา (ชาย/หญิง)
14. ช่างไม้ 1 อัตรา (ชาย/หญิง)
15. ช่างเครื่องยนต์อากาศยาน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)

การรับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กองกำลังพลกองบังคับการ กรมช่างอากาศ ตั้งแต่วันที่ 1 – 9 กรกฎาคม 2562 เว้นวันหยุดราชการ