องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานและลูกจ้าง 184 อัตรา

องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานและลูกจ้าง จำนวน 184 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 – 26 สิงหาคม 2562

ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและเป็นลูกจ้าง สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม

ตำแแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. พนักงาน จำนวน 41 อัตรา
– ปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 21250-25540 บาท
– ปริญญาตรี จำนวน 10 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 16830 บาท
– ปวส. จำนวน 13 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 13410 บาท
– ปวช. จำนวน 17 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 11350 บาท

2. ลูกจ้างประจำ จำนวน 143 อัตรา
– ปริญญาโท/เอก จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 21250-37500 บาท
– ปริญญาตรี จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 16830 บาท
– ปวส. จำนวน 16 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 13410 บาท
– ปวช. จำนวน 30 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 11350 บาท
– ม.6 (สายวิทยาศาสตร์) จำนวน 20 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 10740 บาท
– ม.3/ม.6 จำนวน 72 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 10150 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
– วุฒิปริญญาตรี-เอก อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
– วุฒิ ม.3 – วุฒิปวส. อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
– มีสัญชาติไทย
– มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์

การรับสมัครสอบ
องค์การเภสัชกรรมเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 – 26 สิงหาคม 2562 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดราชการ สมัครได้ทางเวปไซค์ https://gpo.thaijobjob.com/