กรมแพทย์ทหารอากาศ เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง 103 อัตรา

กรมแพทย์ทหารอากาศ เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง จำนวน 103 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 2 – 13 กันยายน 2562

ประกาศกรมแพทย์ทหารอากาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ด้วยกรมแพทย์ทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 103 อัตรา ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล ระดับสนับสนุน
อัตราค่าจ้าง 8690 บาท และรับเงินเพิ่มฯ 1310 บาท

คุณวุฒิผู้สมัคร
สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ) หรือเทียบเท่า

คุณสมบัติ
– เพศหญิง อายุ 18-35ปี ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม. น้ำหนัก40 กิโลกรัมขึ้นไป แต่ไม่เกิน 80 กิโลกรัม
– สัญชาติไทย

การรับสมัครสอบ
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กำลังพล กองอำนวยการ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เขตสายไหม กทม. ตั้งแต่วันที่ 2 – 13 กันยายน 2562 ในเวลาราชการทุกวัน

รายละเอียดเพิ่มเติม
– ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ www.facebook.com/ประกาศผลสอบcom-404237596310906