กรมบังคับคดี เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน 72 อัตรา

กรมบังคับคดี เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน จำนวน 72 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 26 – 30 สิงหาคม 2562

ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
อัตราเงินเดือน 10000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 25 อัตรา

2. ตำแหน่ง พนักงานขับรถบัส และรถบรรทุก
อัตราเงินเดือน 16000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

3. ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน 8700 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 41 อัตรา

4. ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย
อัตราเงินเดือน 8700 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 5 อัตรา

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 26 – 30 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ ที่ กลุ่มงานพัสดุ กรมบังคับคดี เลขที่ 189/1 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร