กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน 26 อัตรา

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน จำนวน 26 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม – 17 กันยายน 2562

ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
2. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
3. พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา
4. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา
5. นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา
6. นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 2 อัตรา
7. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

8. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 4 อัตรา
9. ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 1 อัตรา
10. พนักงานประจำตึก จำนวน 2 อัตรา
11. พนักงานรับโทรศัพท์ จำนวน 1 อัตรา
12. พนักงานบริการเอกสารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
13. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา
14. พนักงานผ่าและรักษาศพ จำนวน 1อัตรา
15. พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น2 สถาบันประสาทวิทยา เลขที่ 312 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม – 17 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
– ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ