การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) เปิดรับสมัครสอบเข้าปฏิบัติงาน 9 อัตรา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) เปิดรับสมัครสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 9 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 9 – 11 กันยายน 2562

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ PEA

ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) สัญญาจ้างคราวละ 2 ปี จำนวน 6 อัตรา (ปวช.ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์)

2. ผู้ช่วยช่าง สัญญาจ้างคราวละ 2 ปี จำนวน 2 อัตรา (ปวช.ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์)
3. ผู้ช่วยบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ สัญญาจ้างคราวละ 2 ปี จำนวน 1 อัตรา (ปวช.บัญชี เลขานุการ พาณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

การรับสมัครสอบ
ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ ห้องประชุม LED2 อาคาร3 ชั้น 6 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา ตั้งแต่วันที่ 9 – 11 กันยายน 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม
– ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ