สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบเข้าปฏิบัติงาน 12 อัตรา

สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 12 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2 – 20 กันยายน 2562

ประกาศสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. หัวหน้าฝ่าย วิศวกร 7 จำนวน 1 อัตรา
2. หัวหน้ากลุ่มงาน เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 7 จำนวน 1 อัตรา
3. ทันตแพทย์ 4-6 จำนวน 1 อัตรา
4. นายแพทย์ 4-6 จำนวน 1 อัตรา
5. พยาบาล 3-5 (ภาคบริการโลหิตฯ จังหวัดราชบุรี) จำนวน 1 อัตรา

6. พยาบาล 3-5 (มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ) จำนวน 1 อัตรา
7. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3-5 จำนวน 2 อัตรา
8. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 จำนวน 1 อัตรา
9. นายแพทย์ (ชั่วคราว) จำนวน 1 อัตรา
10. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์(ชั่วคราว) จำนวน 1 อัตรา
11. เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานโครงการ(ชั่วคราว) จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัครสอบ
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2 – 20 กันยายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://jobtrc.redcross.or.