สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เปิดรับสมัครสอบเข้าทำงาน 18 อัตรา

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เปิดรับสมัครสอบเข้าทำงาน จำนวน 18 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 – 31 ตุลาคม 2562

ประกาศสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงาน ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ทนายความ ด้านคดี
จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 32 ปี วุฒิปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มีใบอนุญาตว่าความ หากมีประสบการณ์ในการว่าความมาแล้วจะพิจารณาเป็นพิเศษ

2. ทนายความ ด้านงานนิติการ
จำนวน 5 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 32 ปี วุฒิปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มีใบอนุญาตว่าความ หากมีประสบการณ์ในการว่าความมาแล้วจะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. เจ้าหน้าที่บังคับคดี
จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 32 ปี วุฒิปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มีทักษะในการเจรจา และมีปฏิภานไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี หากมีประสบการณ์ในการว่าความมาแล้วจะพิจารณาเป็นพิเศษ

4. เจ้าหน้าที่บัญชี
จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือการเงิน สามารถปฏิบัติงานนอกเวลา และปฏิบัติงานในวันหยุดได้

5. เจ้าหน้าที่ภาษี
จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือการเงิน มีความรู้ด้านกฏหมายที่เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ

6. นายช่าง
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– เพศชาย อายุไม่เกิน 28 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง หรือ โยธา มีประสบการณ์ด้านการควบคุมงานปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสถานที่ สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD ได้

7. นายช่างงานระบบ
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– เพศชาย อายุไม่เกิน 28 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านการดูแลงานระบบที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

การรับสมัครสอบ
ผู้มีความประสงค์สมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://www.crownproperty.or.th/ ในหัวข้อ “สมัครสอบคัดเลือก ปี 2562” ได้ตั้งแต่วันที่ 10 – 31 ตุลาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ