กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 54 อัตรา

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 54 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 – 25 ตุลาคม 2562

ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. นายแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา
2. พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 43 อัตรา
3. นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
4. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

5. เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
6. เจ้าพนักงานเภสัชกรปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
7. เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 – 25 ตุลาคม 2562 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://dms.thaijobjob.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม
– ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ www.facebook.com/ประกาศผลสอบcom-404237596310906