การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้าง

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4) รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 – 27 ธันวาคม 2562
รายละเอียด
รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ในโครงการประปาทันใจ ระยะ 2
ด้วย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนในเขตพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน ปัจจุบันมีประปาสาขาในสังกัดจำนวน 24 สาขา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.เจ้าหน้าที่ช่างโยธา  จำนวน 4 อัตรา
-คุณวุฒิ ปวส. ทางช่างโยธา/ช่างก่อสร้าง/ช่างสำรวจ

การรับสมัคร
ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ งานทรัพยากรบุคคล กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4) 31/15 หมู่ 3 ถ.สุราษฎร์-พุนพิน, ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี  ตั้งแต่วันที่ 11 – 27 ธันวาคม 2562

ประกาศรับสมัคร

อ่านต่อได้ที่: https://www.jobthaidd.com/jobs-id33186.html