บริษัท แคนนอน-ไฮเทค (ประเทศไทย) จำกัด รับสมัครพนักงาน 1,000 อัตรา

บริษัท แคนนอน-ไฮเทค (ประเทศไทย) ตั้งอยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร เลขที่ 789 ม.1 ต.นากลาง อ.สูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ทำการผลิตเครื่องปริ้นเตอร์ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครพนักงานประจำ ตำแหน่งฝ่ายผลิต จำนวน 1,000 อัตรา ในปี 2563 สามารถกรอกใบสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ตามรายละเอียดข้างล่างนี้ โดยกำหนดการเริ่มงานในเดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
โดยมีกำหนดการรับสมัครดังนี้
(1.) การรับสมัครงานผ่านช่องทางออนไลน์ วันที่20 ธันวาคม 2562 – 28 กุมภาพันธ์ 2563
(2. )กำหนดการสัมภาษณ์งาน เดือนธันวาคม 2562 – 28 กุมภาพันธ์ 2563

เอกสารแนบ

อ่านต่อได้ที่: https://www.jobthaidd.com/jobs-id33235.html