กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง 16 อัตรา

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง จำนวน 16 อัตรา สมัครด้วยตนเองและทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2562 – 9 มกราคม 2563

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งพนักงานการภาษีของกลุ่มบริหารการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ตำแหน่ง พนักงานการภาษี
อัตราค่าตอบแทนรายเดือน 15,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 16 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
2. มีความรู้ความสามารถ ความชำนาญในการใช้ภาษาต่างประเทศ และสามารถติดต่อสื่อสารและโต้ตอบได้เป็นอย่างดีอย่างน้อยหนึ่งภาษา ประกอบด้วย ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี หรือภาษารัสเซีย

การรับสมัครสอบ
เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 23 ธันวาคม 2562 – 9 มกราคม 2563 ดังนี้
1. สมัครด้วยตนเอง ในวันเวลาราชการ ณ กองบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานสรรหา ชั้น 16 เลขที่ 90 อาคารกรมสรรพากร ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไทย กรุงเทพมหานคร
2. สมัครทางไปรษณีย์ ผู้สมัครต้องส่งใบสมัครตามแบบฟอร์มใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ด่วยพิเศษ จ่าหน้าซองถึง กองบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานสรรหา ชั้น 16 เลขที่ 90 อาคารกรมสรรพากร ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไทย กรุงเทพมหานคร 10400