สพป.สุรินทร์ เขต 3 เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 21 อัตรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 21 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 17 – 23 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 21 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท/เดือน

ตําแหน่ง คุณวุฒิ/กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก
1. กลุ่มวิชาเอกทางคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 อัตรา
2. กลุ่มวิชาเอกทางพลศึกษา จำนวน 3 อัตรา
3. กลุ่มวิชาเอกทางคณิตศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
4. กลุ่มวิชาเอกทางสังคมศึกษา จำนวน 2 อัตรา
5. กลุ่มวิชาเอกทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

6. กลุ่มวิชาเอกทางภาษาไทย จำนวน 2 อัตรา
7. กลุ่มวิชาเอกทางปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา
8. กลุ่มวิชาเอกทางภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
9. กลุ่มวิชาเอกทางประถมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
10. กลุ่มวิชาเอกทางดนตรี จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตําแหน่งครูผู้สอน ขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ระหว่างวันที่ 17 – 23 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ