เปิดสอบครูผู้ช่วย ประจำปี 2563 กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ.

เปิดสอบครูผู้ช่วย ประจำปี 2563 กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 24 – 30 เมษายน 2563

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
– ประกาศรับสมัครคัดเลือก ภายในวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563
– รับสมัครคัดเลือก วันที่ 24 – 30 เมษายน 2563
– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563
– ประเมินประวัติและผลงาน วันที่ 13 – 29 พฤษภาคม 2563
– สอบข้อเขียน วันที่ 30 พฤษภาคม 2563
– สอบสัมภาษณ์ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563
– ประกาศผลสอบคัดเลือก ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2563การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถขอใบสมัครและยื่นใบสมัคร ได้ที่สถานที่รับสมัครของแต่ละจังหวัดที่เปิดรับสมัครสอบซึ่งจะประกาศภายในวันที่ 17 เมษายน 2563 และรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 – 30 เมษายน 2563 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)