สำนักงานกองทุนยุติธรรม เตรียมเปิดสอบเป็นพนักงานประจำปี 2563 จำนวน 95 อัตรา

สำนักงานกองทุนยุติธรรม เตรียมเปิดรับสมัครสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนยุติธรรม ประจำปี 2563 จำนวน 95 อัตรา เปิดรับสมัครเร็วๆนี้

**ไม่ต้องผ่าน ภาค ก. ของ ก.พ.**
จำนวน 8 ตำแหน่ง 95 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
– นิติกร 6 อัตรา
– นักวิชาการเงินและบัญชี 3 อัตรา
– นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา
– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 อัตรา
– นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
– นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา
– นักวิชาการตรวจสอบภายใน 2 อัตรา
– นักวิชาการยุติธรรม 77 อัตรา (ส่วนกลาง 1 อัตรา ส่วนภูมิภาค 76 อัตรา)


คุณสมบัติผู้สมัคร
– สัญชาติไทย
– อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
– เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
– คุณสมบัติอื่น ๆ ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง