ชุดพ่นฆ่าเชื้อโรค สำหรับบ้าน สำนักงาน ง่าย ๆ ทำเองได้

จำหน่ายชุดพ่นฆ่าเชื้อโรค

” ไม่ต้องจ่ายแพง หรือรอคิว สำหรับที่พักอาศัย (บ้าน, คอนโด หรือในออฟฟิศ)”

ติดต่อเรา : 

 โทร :  094-892-4241     

  ไลน์ :  @auf5563z

 

ต้านภัยไวรัส! ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและขจัดกลิ่น Bescon P-A

– ไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก, ผู้สูงอายุ และสัตว์เลี้ยง
– ปล่อยไว้ 30 นาที ก็ใช้พื้นที่ได้ตามปกติ โดยไม่ต้องล้างออก
*สามารถกำจัดแบตทีเรีย ไวรัสและเชื้อรา
*ปกป้องตัวคุณจากไวรัสหลากหลาย​สายพันธุ์
*ไม่เป็นพิษและอันตรายต่อผิวหนัง
*ไม่กัดกร่อนวัสดุหรือพื้นผิว

Bescon​ P-A ผลิตภัณฑ์​ที่เป็นสารนำเข้าจากประเทศเยอรมันนี ใช้ในการกำจัดเชื้อแบคทีเรีย เชื้อราและเชื้อไวรัส รวมทั้งขจัดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์

สำหรับกำจัดไวรัสนั้นได้ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพจากมหาวิทยาลัยชื่อดังหลายแห่งในต่างประเทศ เช่น
University of Milan ประเทศอิตาลี
University of Hanover ประเทศเยอรมันนี
University of Taichung ประเทศไต้หวัน

BESCON P-A

1.ได้รับการรับรองจาก คณะกรรมการอาหารและยาแล้ว โดยได้  เลขทะเบียนที่่ 771/2546
2. ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรค
2.1 ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อไวรัส (Virus)

   

2.2 ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย (BACTERIA)

2.3 ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อรา (Yeasts and Moulds)

2.4 ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อหวัดนก หวัดนก ( Bird flu) เป็นโรคที่เกิดในหมู่สัตว์ปีก

สาเหตุของโรคนี้คือ เชื้อไวรัส (Avian influ-enza viruses) ไวรัสนี้พบในระบบ
ทางเดินอาหารของนกป่ากระจายอยู่ทั่วโลก โดยไม่ก่อให้เกิดโรคในสัตว์และสามารถถ่ายทอดไวรัสไปสู่สัตว์ปีก
ที่มนุษย์เลี้ยงไว้ เช่น เป็ด ไก่ หรือ ไก่งวง ซึ่งมีอาการรุนแรงถึงตายได้ จากการศึกษาพบว่า ไวรัสที่เป็น
โรคติดต่อในสัตว์ปีก เป็นเฉพาะชนิดไวรัส A (Influenza A viruses) ซึ่งรวมถึงกลุ่มย่อยอื่น
ในกลุ่มไวรัส A

ไวรัส Influenza ชนิด A จัดอยู่ใน Family Orthomyxoviridae ซึ่งเคยถูกทดสอบ
แล้วว่าสามารถทำลายได้ดี ด้วยสารฆ่าเชื้อโรคกลุ่ม Amphoteric คือ Tego 51 ที่ University
of Milan พบว่าจากการทดลองในห้องปฏิบัติการ เพียง 1% ของ Tego 51 สามารถทำลายเชื้อ
ไวรัสได้ถึง 99.9% ในเวลาสัมผัส 1-5 นาที สำหรับคำแนะนำการใช้ Tego 51 ในอัตราส่วนเพียง 2%
เท่ากับเบสคอน พีเอ เพราะสามารถทำลายเชื้อหวัดนกได้ภายใน 30 นาที

หวัดนก (Bird flu) เกิดจากเชื้อไวรัส Influenza A viruses กลุ่มย่อย H5N1 ก็เป็นกลุ่ม
ไวรัสที่เกิดโรคในสัตว์ปีกที่ถูกทดสอบโดย University of Milan ว่า ถูกทำลายด้วยสาร Tego 51
หรื Amphoteric ได้ดี

3. ความไม่ระคายเคือง

3.1 ผลการทดลองของ Soerensen และคณะ (1969) พบว่า ” …เมื่อใช้ Tego 51 ในความเข้มข้น
0.1 ถึง 0.5 ฆ่าเชื้อโรคที่ผิวหนังมีเพียง 0.3% (หรือ 3 คน ใน 1,000 คน ) เท่านั้น ที่เกิดอาการระคายเคือง..”
(บทความในหนังสือเรื่อง Disinfectant, Sterlization, and Preservation
ในบทที่ 15 เรื่อง Sufect-Active Agents: Amphoteric Compounds)

 

3.2 ผลการทดลองของ Drs. J.W. Huisman and Fr. A.P. de Groot พบว่า

“Tego 51 หรือ Ampholyt 51 ในความเข้มข้น 1.0 และ 0.5% อาจแสดงอาการระคายเคืองต่อผิวหนัง
น้อยหรือน้อยมาก เมื่อสัมผัสนานกว่า 24 ชั่วโมง แต่จะหายไปภายใน 72 ชั่วโมง” (จาก RAPPORT NR R 2846
ของ Central Institue for Nutrition and Food Research ประเทศเยอรมัน)

ดังนั้น ใช้ เบสคอน พี-เอ (BESCON P-A) เจือจางด้วยน้ำสะอาด 10-20 เท่า ใช้ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคที่ผิวหนัง
โดยไม่มีความระคายเคืองมีน้อยมาก

 

4.ความไม่เป็นพิษ

4.1 ผลการทดลองของ Spanjers และ Til (1972) เมื่อให้หนูทดลองกิน Tego 51 แบบเข้มข้น
จะพบอัตราการตายร้อยละ 50 ของหนูทดลอง เมื่อได้รับ Tego 3900-4800 มิลลิกรัม/หนูหนัก 1 กิโลกรัม
(Central Institue for Nutrition and Food Research,1972)
สรุปหนู (rat) น้ำหนัก 1 กิโลกรัม ต้องดื่มเบสคอน พี เอ (BESCON P-A) ปริมาณ 4-4.5 ลิตร
ในครั้งเดียว จึงจะมีอัตราการตายที่ 50%
4.2 ผลการทดลองของ Til และคณะ (1977) ทดลองหาความเป็นพิษเรื้อรังจากการบริโภค Tego 51
ของหนูทดลองนาน 2 ปี หนูทดลองจะบริโภค Tego 51 300/1,000,000 ส่วนในอาหาร ไม่พบว่าหนู
ทดลองมีความผิดปกติใดๆ (Central Institute for Nutrition and Food Research,1977)
เมื่อเปรียบเทียบกับเบสคอน พี-เอ (BESCON P-A) จะต้องใช้ 15,000 /1,000,000 ส่วนในอาหาร ( 15,000 ppm)
ซึ่งนับว่ามีความปลอดภัยสูงมาก
4.3 ผลการทดลองของ Kruysse และ Seinen ทดสอบความเป็นพิษจากการหายใจเอา Tego 51 เข้าสู่ร่างกาย
หนูทดลองพบว่า หนูทดลองจะตายร้อยละ 50 ในสภาพอากาศที่มีไอระเหยของ Tego 51 410 มิลลิกรัม/อากาศ
1 ลูกบาศก์เมตร นาน 8 ชั่วโมง หากมีไอระเหย Tego 51 ต่ำกว่า 160 มิลลิกรัม/อากาศ 1 ลูกบาศก์เมตร จะปลอดภัย
ไม่พบว่าหนูทดลองมีอาการผิดปกติใดๆ และผลการทดลองเพิ่ม จึงสรุปได้ว่า การมีไอระเหย Tego 51 0.1% ปะปน
บรรยากาศไม่มีอันตรายใดๆ ต่อหนูทดลอง แม้จะอยู่ในสภาวะนั้นนานเท่าใด (Central Institute for Nutrition
and Food Research,1970)

 

5.การไม่ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม

ผลการทดสอบของ Schoberl (1985) รายงานว่าคุณสมบัติการชะล้างของ Tego 51 จะสลายตัวได้ถึงร้อยละ 98
และส่วนสารประกอบ Tego 51 จะสลายตัวได้มากกว่าร้อยละ 75 หลังจากใช้งานสู่สภาพแวดล้อม 30 วัน ซึ่งสูงกว่า
มาตรฐานทางกฏหมายของ German Detergent and Cleanser Law (Chemische Werke
Huls AG, Marl Germany. 1985)

 

6.การไม่ตกค้างของ Tego 51

จากการทดลองของห้องปฏิบัติการกลางตรวจสอบผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร (Laboratory Center for
Food and Agricultural Product : LCFA) เมื่อเดือนสิงหาคม 2548 พบว่าเมื่อใช้ Tego 51
ความเข้มข้น 1% แช่ล้างผัก ผลไม้และเนื้อสัตว์ จะมีปริมาณสารตกค้างน้อยมาก คือมีค่าความเป็นพิษเพียง 0.12 mg/Kg
ในผลไม้ 0.30 mg/Kg ในเนื้อสัตว์ และ 2.06 mg/Kg ในผัก ซึ่งถือว่าปลอดภัยเป็นอย่างยิ่ง เพราะเมื่อเทียบกับการ
ทดลองของ Central Institute For Nutrition and Food Research, The Netherlands
พบว่า เมื่อให้สัตว์ทดลองหนัก 1 kg. กิน Tego 51 ถึง 3900 mg จึงจะมีอัตราตายร้อยละ 50

 

จำหน่ายชุดพ่นฆ่าเชื้อโรค

เครื่องพ่นละอองฝอยฆ่าเชื้อ

รับกำจัดโควิด19