สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เลื่อนเปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการประจำปี 2563 ออกไปก่อน

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เลื่อนกำหนดการเปิดรับสมัครสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ และเป็นพนักงานราชการ ประจำปี 2563 ออกไปก่อน
ทั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จะกำหนดการสอบและแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

ข่าวเดิม..ก่อนประกาศเลื่อนกำหนดการรับสมัคร
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เตรียมเปิดรับสมัครสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ และเป็นพนักงานราชการ ประจำปี 2563 รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 20 พฤษภาคม 2563 (รอประกาศรับสมัครอย่างเป็นทางการอีกครั้ง)

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกกำลังพลของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าราชการทหารและจ้างเป็นพนักงานราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. นายทหารชั้นสัญญาบัตร
2. นายทหารประทวน
3. พนักงานราชการ

การรับสมัครสอบ
ผู้สนใจสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 20 พฤษภาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://opsd.thaijobjob.com/