เครื่องพ่นละอองฝอย ULV ฆ่าเชื้อ COVID 19

เครื่องพ่น ULV COVID-19

คุณสมบัติพิเศษของเครื่่องพ่นละอองฝอย ULV รุ่น SS20 EU

– เครื่องพ่นละอองฝอยละเอียด ULV สำหรับพ่นฆ่าเชื้อโรค เชื้อรา เชื้อไวรัส
– สามารถใช้ฆ่าเชื้อไวรัส และควบคุมการระบาดของโรคไข้หวัดนก (H1N1)
ไข้หวัดใหญ่ (Influenza, Flu) และ “ไวรัสโคโรน่า” สายพันใหม่ 216 (COVID-19)
การฆ่าเชื้อและป้องกันการระบาดของโรค หลังจากเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ
– เครื่องพ่นละอองฝอย เป็นเครื่องสเปรย์ ฉีดพ่นระะบไฟฟ้า ULV (Ultra Low Volume)
ที่ได้รับมาตรฐานตามข้อกำหนด กรมอนามัยโลก (WHO) เกี่ยวกับค่า VMD. (Voume Median Diameter)
– เหมาะสำหรับการใช้งานด้าน การฆ่าเชื้อโรค ในอาคารบ้านเรือน สถานที่ประกอบการ ฟาร์มต่าง ๆ และคอกสัตว์
– เหมาะสำหรับ ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรค ในสถานที่ต่าง ๆ เช่น โรงแรม โรงงาน โกดัง โรงเรียน โรงพยาบาล
ที่พักอาศัย ร้านอาหาร ห้องสัมมนา รถยนต์ และฟาร์มต่าง ๆ
– สามารถใช้ได้กับน้ำยาหลากหลายชนิด
– สามารถใช้ได้กับกลุ่มยาฆ่าเชื้อโรคในโรงพยาบาฃ เช่น ยาฆ่าเชื้อ ไขัหวัด 2009 , ไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ COVID – 19 และยาฆ่าเชื้อโรคทุกชนิด
– ผลิตภัณฑ์จากประเทศเกาหลี ( Made In Korea)

เครื่องพ่นฝอยฆ่าเชื้อโควิด19 เครื่องพ่นฝอยฆ่าเชื้อCOVID19

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 โทร  094-892-4241  

ไลน์ ไอดี : @auf5563z

 จำหน่ายชุดเครื่องพ่นฆ่าเชื้อสำหรับบ้านและสำนักงาน

ชุดพ่นฆ่าเชื้อบ้าน สำนักงาน ชุด A

ชุดพ่นฆ่าเชื้อบ้าน สำนักงาน ชุด B

ชุดพ่นฆ่าเชื้อบ้าน สำนักงาน ชุด C

เครื่อง พ่น ละออง ฝอย , เครื่อง พ่น , เครื่อง พ่น ulv , เครื่อง พ่น ละออง ฝอย แบบ สะพาย หลัง , เครื่อง พ่น ละออง ฝอย ulv , เครื่อง พ่น ยา ราคา , เครื่อง พ่น ฆ่า เชื้อโรค , เครื่อง พ่น ฆ่า เชื้อ , เครื่อง พ่น ยา ฆ่า เชื้อ Covid19 , เครื่อง พ่น ไฟฟ้า