สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบเข้าปฏิบัติงาน 32 อัตรา

สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 32 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2563

ประกาศสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย

สภากาชาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้ง จำนวน 7 อัตรา
ตำแหน่งดังนี้
1. เภสัชกร 3-5 จำนวน 1 อัตรา
2. หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7/8 จำนวน 1 อัตรา
3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 จำนวน 1 อัตรา
4. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1-4 จำนวน 1 อัตรา
5.วิทยาจารย์ 3-5 จำนวน 1 อัตรา
6.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ชั่วคราว) จำนวน 1 อัตรา
7.เจ้าหน้าที่ธุรการ (ชั่วคราว) จำนวน 1 อัตรา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02 256 4059 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น
การรับสมัครสอบ
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 22 เม.ย. – 14 พ.ค.2563 สมัครได้ที่ http://jobtrc.redcross.or.th
– รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 14 อัตรา
ตำแหน่งดังนี้
1.เภสัชกร 3-5 จำนวน 2 อัตรา
2.นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3-5 จำนวน 1 อัตรา
3.เจ้าหน้าที่พัสดุ 3-5 จำนวน 1 อัตรา
4.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 จำนวน 1 อัตรา
5.เจ้าหน้าที่พัสดุ 1-4 จำนวน 2 อัตรา
6.เจ้าหน้าที่ธุรการ 1-4 จำนวน 1 อัตรา
7.นายช่างไฟฟ้า 1-4 จำนวน 1 อัตรา
** ทำงานที่สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (มีที่พักให้)
8.นายช่างโยธา 1-4 จำนวน 1 อัตรา
** ทำงานที่สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (มีที่พักให้)
9.เจ้าหน้าที่รีดพิษงู 1-4 จำนวน 1 อัตรา
10.เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
11.พนักงานห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02 256 4059 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
การรับสมัครสอบ
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 22 เมษายน – 14 พฤษภาคม 2563 สมัครได้ที่ http://jobtrc.redcross.or.th
– รายละเอียดเพิ่มเติม

สภากาชาดไทย รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานสังกัดศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จำนวน 11 อัตรา
1. พยาบาล 3-5 จำนวน 1 อัตรา
2. นักเทคนิคการแพทย์ 3-5 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 อัตรา
3. นักเทคนิคการแพทย์ 3-5 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี จำนวน 1 อัตรา
4. นักเทคนิคการแพทย์ 3-5 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 อัตรา
5. นักเทคนิคการแพทย์ / นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3-5 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช (ทุ่งสง) จำนวน 1 อัตรา
6. ผู้ช่วยพยาบาล 3-5 จำนวน 1 อัตรา
7. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 3-5 (จำนวน 3 อัตรา)
8. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3-5 (จำนวน 2 อัตรา)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 256 4059 วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
การรับสมัครสอบ
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 23 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2563 ที่ http://jobtrc.redcross.or.th/
– รายละเอียดเพิ่มเติม