ติดตั้งระบบกันซึม กันซึมดาดฟ้า หลังคา ซ่อมผนังร้าว เพชรบูรณ์ โทร 094-892-4241

รับติดตั้งระบบ กันซึมดาดฟ้า รับซ่อมระบบ กันซึมดาดฟ้า เพชรบูรณ์

 ไลน์  @auf5563z

รับติดตั้งระบบกันซึม เพชรบูรณ์ (Waterproofing) รับทำพื้นกันซึมดาดฟ้า แก้ไขปัญหาน้ำรั่วซึมดาดฟ้า
เนื่องจากสภาพอากาศของประเทศเรามีลักษณะค่อนข้างร้อนชื้น เมื่อมีเหตุการณ์ พายุฝนตกหนัก เพดาน หลังคา ผนังอาคาร จำเป็นต้องมีระบบกันซึมที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดกับทรัพย์สินของท่านได้ ทีมงานของเรารับ เคลือบพื้นกันซึมโดยใช้วัสดุกันซึมคุณภาพสูงเคลือบพื้นคอนกรีตเพื่อป้องกันการรั่วซึมของน้ำ
ในบริเวณที่คอนกรีตที่เกิดรอยแตกร้าว ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงและการทรุดตัวของโครงสร้าง รวมไปถึงสามารถป้องกันการกัดเซาะของน้ำฝนหรือการซึมของน้ำขังอีกด้วย
รับปรึกษาให้คำแนะนำงานแก้ปัญหารั่วซึม และงานระบบกันซึม ทุกรูปแบบ โดยทีมช่างรับเหมาทำระบบกันซึมมืออาชีพ

การติดตั้งระบบกันซึม การซ่อมระบบกันซึมดาดฟ้า เพชรบูรณ์ มีอะไรบ้าง ?

ขั้นตอนติดตั้งงานระบบกันซึมดาดฟ้า เพชรบูรณ์ มีดังนี้

1.ขัดและทำความสะอาดพื้นผิวด้วยเครื่อง Grinding และรื้อพื้นผิวที่หลุดร่อนออก

2. ลงน้ำยาชั้น Primer ด้วยน้ำยา SEA CHIEF C-501 วิธีการทำงานใช้ลูกกลิ้งทาน้ำยาทิ้งให้น้ำยาเซ็ทตัวประมาณ 2-4 ชั่วโมง ก็สามารถทำขั้นตอนอื่นได้

3. ลงน้ำยาชั้น middle ด้วยน้ำยา SEA CHIEF C-202 วิธีการทำงานใช้เกียงทาปาดน้ำยาให้ทั่วทิ้งให้น้ำยาเซ็ทตัวประมาณ 8-10 ชั่วโมง ก็สามารถทำขั้นตอนอื่นได้ (กรณีมีความหนาให้ ผสม ผงยางดำด้วย)

4. ลงน้ำยาชั้น Putty ด้วยน้ำยา SEA CHIEF C-202 วิธีการทำงานใช้เกียงปาดน้ำยาให้ทั่ว
เพื่อปรับให้เรียบ ทิ้งให้น้ำยาเช็ทตัวประมาณ 8-10 ชั่วโมง ก็สามารถทำขั้นตอนอื่นได้

5. ลงน้ำยาชั้น Top Coat ด้วยน้ำยา SEA CHIEF C-602 วิธีการทำงานใช้ลูกกลิ้งกลิ้งน้ำยา
ให้ทั่ว จำนวน 2 เที่ยว ทิ้งให้น้ำยาเช็ทตัวประมาณ 8-10 ชั่วโมง ก็สามารถใช้งานได้ แต่ถ้าต้องการให้น้ำยา เซ็ทตัวเต็มที่ต้องทิ้งไว้ ประมาณ 2-3 วัน

กัน ซึม ดาดฟ้า เพชรบูรณ์
รับทากันซึมดาดฟ้า เพชรบูรณ์

สอบถามราคา กันซึมดาดฟ้า เพชรบูรณ์

โทร  094-892-4241       

 ไลน์  @auf5563z

รับติดตั้งระบบ กันซึมดาดฟ้า เพชรบูรณ์
รับติดตั้งระบบ กันซึมดาดฟ้า อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
รับติดตั้งระบบ กันซึมดาดฟ้า อำเภอชนแดน
รับติดตั้งระบบ กันซึมดาดฟ้า อำเภอหล่มสัก
รับติดตั้งระบบ กันซึมดาดฟ้า อำเภอหล่มเก่า
รับติดตั้งระบบ กันซึมดาดฟ้า อำเภอวิเชียรบุรี
รับติดตั้งระบบ กันซึมดาดฟ้า อำเภอศรีเทพ
รับติดตั้งระบบ กันซึมดาดฟ้า อำเภอหนองไผ่
รับติดตั้งระบบ กันซึมดาดฟ้า อำเภอบึงสามพัน
รับติดตั้งระบบ กันซึมดาดฟ้า อำเภอน้ำหนาว
รับติดตั้งระบบ กันซึมดาดฟ้า อำเภอวังโป่ง
รับติดตั้งระบบ กันซึมดาดฟ้า อำเภอเขาค้อ