ติดตั้งระบบกันซึม กันซึมดาดฟ้า หลังคา ซ่อมผนังร้าว กาฬสินธุ์ โทร 094-892-4241

Table of Contents

รับติดตั้งระบบ กันซึมดาดฟ้า รับซ่อมระบบ กันซึมดาดฟ้า กาฬสินธุ์

 ไลน์  @auf5563z

รับติดตั้งระบบกันซึม กาฬสินธุ์ (Waterproofing) รับทำพื้นกันซึมดาดฟ้า แก้ไขปัญหาน้ำรั่วซึมดาดฟ้า
เนื่องจากสภาพอากาศของประเทศเรามีลักษณะค่อนข้างร้อนชื้น เมื่อมีเหตุการณ์ พายุฝนตกหนัก เพดาน หลังคา ผนังอาคาร จำเป็นต้องมีระบบกันซึมที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดกับทรัพย์สินของท่านได้ ทีมงานของเรารับ เคลือบพื้นกันซึมโดยใช้วัสดุกันซึมคุณภาพสูงเคลือบพื้นคอนกรีตเพื่อป้องกันการรั่วซึมของน้ำ
ในบริเวณที่คอนกรีตที่เกิดรอยแตกร้าว ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงและการทรุดตัวของโครงสร้าง รวมไปถึงสามารถป้องกันการกัดเซาะของน้ำฝนหรือการซึมของน้ำขังอีกด้วย
รับปรึกษาให้คำแนะนำงานแก้ปัญหารั่วซึม และงานระบบกันซึม ทุกรูปแบบ โดยทีมช่างรับเหมาทำระบบกันซึมมืออาชีพ

การติดตั้งระบบกันซึม การซ่อมระบบกันซึมดาดฟ้า กาฬสินธุ์ มีอะไรบ้าง ?

ขั้นตอนติดตั้งงานระบบกันซึมดาดฟ้า กาฬสินธุ์ มีดังนี้

1.ขัดและทำความสะอาดพื้นผิวด้วยเครื่อง Grinding และรื้อพื้นผิวที่หลุดร่อนออก

2. ลงน้ำยาชั้น Primer ด้วยน้ำยา SEA CHIEF C-501 วิธีการทำงานใช้ลูกกลิ้งทาน้ำยาทิ้งให้น้ำยาเซ็ทตัวประมาณ 2-4 ชั่วโมง ก็สามารถทำขั้นตอนอื่นได้

3. ลงน้ำยาชั้น middle ด้วยน้ำยา SEA CHIEF C-202 วิธีการทำงานใช้เกียงทาปาดน้ำยาให้ทั่วทิ้งให้น้ำยาเซ็ทตัวประมาณ 8-10 ชั่วโมง ก็สามารถทำขั้นตอนอื่นได้ (กรณีมีความหนาให้ ผสม ผงยางดำด้วย)

4. ลงน้ำยาชั้น Putty ด้วยน้ำยา SEA CHIEF C-202 วิธีการทำงานใช้เกียงปาดน้ำยาให้ทั่ว
เพื่อปรับให้เรียบ ทิ้งให้น้ำยาเช็ทตัวประมาณ 8-10 ชั่วโมง ก็สามารถทำขั้นตอนอื่นได้

5. ลงน้ำยาชั้น Top Coat ด้วยน้ำยา SEA CHIEF C-602 วิธีการทำงานใช้ลูกกลิ้งกลิ้งน้ำยา
ให้ทั่ว จำนวน 2 เที่ยว ทิ้งให้น้ำยาเช็ทตัวประมาณ 8-10 ชั่วโมง ก็สามารถใช้งานได้ แต่ถ้าต้องการให้น้ำยา เซ็ทตัวเต็มที่ต้องทิ้งไว้ ประมาณ 2-3 วัน

กัน ซึม ดาดฟ้า กาฬสินธุ์
รับทากันซึมดาดฟ้า กาฬสินธุ์

สอบถามราคา กันซึมดาดฟ้า กาฬสินธุ์

โทร  094-892-4241       

 ไลน์  @auf5563z

รับติดตั้งระบบ กันซึมดาดฟ้า กาฬสินธุ์
รับติดตั้งระบบ กันซึมดาดฟ้า อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
รับติดตั้งระบบ กันซึมดาดฟ้า อำเภอนามน
รับติดตั้งระบบ กันซึมดาดฟ้า อำเภอกมลาไสย
รับติดตั้งระบบ กันซึมดาดฟ้า อำเภอร่องคำ
รับติดตั้งระบบ กันซึมดาดฟ้า อำเภอกุฉินารายณ์
รับติดตั้งระบบ กันซึมดาดฟ้า อำเภอเขาวง
รับติดตั้งระบบ กันซึมดาดฟ้า อำเภอยางตลาด
รับติดตั้งระบบ กันซึมดาดฟ้า อำเภอห้วยเม็ก
รับติดตั้งระบบ กันซึมดาดฟ้า อำเภอสหัสขันธ์
รับติดตั้งระบบ กันซึมดาดฟ้า อำเภอคำม่วง
รับติดตั้งระบบ กันซึมดาดฟ้า อำเภอท่าคันโท
รับติดตั้งระบบ กันซึมดาดฟ้า อำเภอหนองกุงศรี
รับติดตั้งระบบ กันซึมดาดฟ้า อำเภอสมเด็จ
รับติดตั้งระบบ กันซึมดาดฟ้า อำเภอห้วยผึ้ง
รับติดตั้งระบบ กันซึมดาดฟ้า อำเภอสามชัย
รับติดตั้งระบบ กันซึมดาดฟ้า อำเภอนาคู
รับติดตั้งระบบ กันซึมดาดฟ้า อำเภอดอนจาน
รับติดตั้งระบบ กันซึมดาดฟ้า อำเภอฆ้องชัย