ติดตั้งระบบกันซึม กันซึมดาดฟ้า หลังคา ซ่อมผนังร้าว ขอนแก่น โทร 094-892-4241

Table of Contents

รับติดตั้งระบบ กันซึมดาดฟ้า รับซ่อมระบบ กันซึมดาดฟ้า ขอนแก่น

 ไลน์  @auf5563z

รับติดตั้งระบบกันซึม ขอนแก่น (Waterproofing) รับทำพื้นกันซึมดาดฟ้า แก้ไขปัญหาน้ำรั่วซึมดาดฟ้า
เนื่องจากสภาพอากาศของประเทศเรามีลักษณะค่อนข้างร้อนชื้น เมื่อมีเหตุการณ์ พายุฝนตกหนัก เพดาน หลังคา ผนังอาคาร จำเป็นต้องมีระบบกันซึมที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดกับทรัพย์สินของท่านได้ ทีมงานของเรารับ เคลือบพื้นกันซึมโดยใช้วัสดุกันซึมคุณภาพสูงเคลือบพื้นคอนกรีตเพื่อป้องกันการรั่วซึมของน้ำ
ในบริเวณที่คอนกรีตที่เกิดรอยแตกร้าว ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงและการทรุดตัวของโครงสร้าง รวมไปถึงสามารถป้องกันการกัดเซาะของน้ำฝนหรือการซึมของน้ำขังอีกด้วย
รับปรึกษาให้คำแนะนำงานแก้ปัญหารั่วซึม และงานระบบกันซึม ทุกรูปแบบ โดยทีมช่างรับเหมาทำระบบกันซึมมืออาชีพ

การติดตั้งระบบกันซึม การซ่อมระบบกันซึมดาดฟ้า ขอนแก่น มีอะไรบ้าง ?

ขั้นตอนติดตั้งงานระบบกันซึมดาดฟ้า ขอนแก่น มีดังนี้

1.ขัดและทำความสะอาดพื้นผิวด้วยเครื่อง Grinding และรื้อพื้นผิวที่หลุดร่อนออก

2. ลงน้ำยาชั้น Primer ด้วยน้ำยา SEA CHIEF C-501 วิธีการทำงานใช้ลูกกลิ้งทาน้ำยาทิ้งให้น้ำยาเซ็ทตัวประมาณ 2-4 ชั่วโมง ก็สามารถทำขั้นตอนอื่นได้

3. ลงน้ำยาชั้น middle ด้วยน้ำยา SEA CHIEF C-202 วิธีการทำงานใช้เกียงทาปาดน้ำยาให้ทั่วทิ้งให้น้ำยาเซ็ทตัวประมาณ 8-10 ชั่วโมง ก็สามารถทำขั้นตอนอื่นได้ (กรณีมีความหนาให้ ผสม ผงยางดำด้วย)

4. ลงน้ำยาชั้น Putty ด้วยน้ำยา SEA CHIEF C-202 วิธีการทำงานใช้เกียงปาดน้ำยาให้ทั่ว
เพื่อปรับให้เรียบ ทิ้งให้น้ำยาเช็ทตัวประมาณ 8-10 ชั่วโมง ก็สามารถทำขั้นตอนอื่นได้

5. ลงน้ำยาชั้น Top Coat ด้วยน้ำยา SEA CHIEF C-602 วิธีการทำงานใช้ลูกกลิ้งกลิ้งน้ำยา
ให้ทั่ว จำนวน 2 เที่ยว ทิ้งให้น้ำยาเช็ทตัวประมาณ 8-10 ชั่วโมง ก็สามารถใช้งานได้ แต่ถ้าต้องการให้น้ำยา เซ็ทตัวเต็มที่ต้องทิ้งไว้ ประมาณ 2-3 วัน

กัน ซึม ดาดฟ้า ขอนแก่น
รับทากันซึมดาดฟ้า ขอนแก่น

สอบถามราคา กันซึมดาดฟ้า ขอนแก่น

โทร  094-892-4241       

 ไลน์  @auf5563z

รับติดตั้งระบบ กันซึมดาดฟ้า ขอนแก่น
รับติดตั้งระบบ กันซึมดาดฟ้า อำเภอเมืองขอนแก่น
รับติดตั้งระบบ กันซึมดาดฟ้า อำเภอบ้านฝาง
รับติดตั้งระบบ กันซึมดาดฟ้า อำเภอพระยืน
รับติดตั้งระบบ กันซึมดาดฟ้า อำเภอหนองเรือ
รับติดตั้งระบบ กันซึมดาดฟ้า อำเภอชุมแพ
รับติดตั้งระบบ กันซึมดาดฟ้า อำเภอสีชมพู
รับติดตั้งระบบ กันซึมดาดฟ้า อำเภอน้ำพอง
รับติดตั้งระบบ กันซึมดาดฟ้า อำเภออุบลรัตน์
รับติดตั้งระบบ กันซึมดาดฟ้า อำเภอกระนวน
รับติดตั้งระบบ กันซึมดาดฟ้า อำเภอบ้านไผ่
รับติดตั้งระบบ กันซึมดาดฟ้า อำเภอเปือยน้อย
รับติดตั้งระบบ กันซึมดาดฟ้า อำเภอพล
รับติดตั้งระบบ กันซึมดาดฟ้า อำเภอแวงใหญ่
รับติดตั้งระบบ กันซึมดาดฟ้า อำเภอแวงน้อย
รับติดตั้งระบบ กันซึมดาดฟ้า อำเภอหนองสองห้อง
รับติดตั้งระบบ กันซึมดาดฟ้า อำเภอภูเวียง
รับติดตั้งระบบ กันซึมดาดฟ้า อำเภอมัญจาคีรี
รับติดตั้งระบบ กันซึมดาดฟ้า อำเภอชนบท
รับติดตั้งระบบ กันซึมดาดฟ้า อำเภอเขาสวนกวาง
รับติดตั้งระบบ กันซึมดาดฟ้า อำเภอภูผาม่าน
รับติดตั้งระบบ กันซึมดาดฟ้า อำเภอซำสูง
รับติดตั้งระบบ กันซึมดาดฟ้า อำเภอโคกโพธิ์ไชย
รับติดตั้งระบบ กันซึมดาดฟ้า อำเภอหนองนาคำ
รับติดตั้งระบบ กันซึมดาดฟ้า อำเภอบ้านแฮด
รับติดตั้งระบบ กันซึมดาดฟ้า อำเภอโนนศิลา
รับติดตั้งระบบ กันซึมดาดฟ้า อำเภอเวียงเก่า
รับติดตั้งระบบ กันซึมดาดฟ้า ท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านเป็ด
รับติดตั้งระบบ กันซึมดาดฟ้า เทศบาลตำบลเมืองพล