ติดตั้งระบบกันซึม กันซึมดาดฟ้า หลังคา ซ่อมผนังร้าว นครศรีธรรมราช โทร 094-892-4241

รับติดตั้งระบบ กันซึมดาดฟ้า รับซ่อมระบบ กันซึมดาดฟ้า นครศรีธรรมราช

 ไลน์  @auf5563z

รับติดตั้งระบบกันซึม นครศรีธรรมราช (Waterproofing) รับทำพื้นกันซึมดาดฟ้า แก้ไขปัญหาน้ำรั่วซึมดาดฟ้า
เนื่องจากสภาพอากาศของประเทศเรามีลักษณะค่อนข้างร้อนชื้น เมื่อมีเหตุการณ์ พายุฝนตกหนัก เพดาน หลังคา ผนังอาคาร จำเป็นต้องมีระบบกันซึมที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดกับทรัพย์สินของท่านได้ ทีมงานของเรารับ เคลือบพื้นกันซึมโดยใช้วัสดุกันซึมคุณภาพสูงเคลือบพื้นคอนกรีตเพื่อป้องกันการรั่วซึมของน้ำ
ในบริเวณที่คอนกรีตที่เกิดรอยแตกร้าว ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงและการทรุดตัวของโครงสร้าง รวมไปถึงสามารถป้องกันการกัดเซาะของน้ำฝนหรือการซึมของน้ำขังอีกด้วย
รับปรึกษาให้คำแนะนำงานแก้ปัญหารั่วซึม และงานระบบกันซึม ทุกรูปแบบ โดยทีมช่างรับเหมาทำระบบกันซึมมืออาชีพ

การติดตั้งระบบกันซึม การซ่อมระบบกันซึมดาดฟ้า นครศรีธรรมราช มีอะไรบ้าง ?

ขั้นตอนติดตั้งงานระบบกันซึมดาดฟ้า นครศรีธรรมราช มีดังนี้

1.ขัดและทำความสะอาดพื้นผิวด้วยเครื่อง Grinding และรื้อพื้นผิวที่หลุดร่อนออก

2. ลงน้ำยาชั้น Primer ด้วยน้ำยา SEA CHIEF C-501 วิธีการทำงานใช้ลูกกลิ้งทาน้ำยาทิ้งให้น้ำยาเซ็ทตัวประมาณ 2-4 ชั่วโมง ก็สามารถทำขั้นตอนอื่นได้

3. ลงน้ำยาชั้น middle ด้วยน้ำยา SEA CHIEF C-202 วิธีการทำงานใช้เกียงทาปาดน้ำยาให้ทั่วทิ้งให้น้ำยาเซ็ทตัวประมาณ 8-10 ชั่วโมง ก็สามารถทำขั้นตอนอื่นได้ (กรณีมีความหนาให้ ผสม ผงยางดำด้วย)

4. ลงน้ำยาชั้น Putty ด้วยน้ำยา SEA CHIEF C-202 วิธีการทำงานใช้เกียงปาดน้ำยาให้ทั่ว
เพื่อปรับให้เรียบ ทิ้งให้น้ำยาเช็ทตัวประมาณ 8-10 ชั่วโมง ก็สามารถทำขั้นตอนอื่นได้

5. ลงน้ำยาชั้น Top Coat ด้วยน้ำยา SEA CHIEF C-602 วิธีการทำงานใช้ลูกกลิ้งกลิ้งน้ำยา
ให้ทั่ว จำนวน 2 เที่ยว ทิ้งให้น้ำยาเช็ทตัวประมาณ 8-10 ชั่วโมง ก็สามารถใช้งานได้ แต่ถ้าต้องการให้น้ำยา เซ็ทตัวเต็มที่ต้องทิ้งไว้ ประมาณ 2-3 วัน

กัน ซึม ดาดฟ้า นครศรีธรรมราช
รับทากันซึมดาดฟ้า นครศรีธรรมราช

สอบถามราคา กันซึมดาดฟ้า นครศรีธรรมราช

โทร  094-892-4241       

 ไลน์  @auf5563z

รับติดตั้งระบบ กันซึมดาดฟ้า นครศรีธรรมราช
รับติดตั้งระบบ กันซึมดาดฟ้า อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
รับติดตั้งระบบ กันซึมดาดฟ้า อำเภอพรหมคีรี
รับติดตั้งระบบ กันซึมดาดฟ้า อำเภอลานสกา
รับติดตั้งระบบ กันซึมดาดฟ้า อำเภอฉวาง
รับติดตั้งระบบ กันซึมดาดฟ้า อำเภอพิปูน
รับติดตั้งระบบ กันซึมดาดฟ้า อำเภอเชียรใหญ่
รับติดตั้งระบบ กันซึมดาดฟ้า อำเภอชะอวด
รับติดตั้งระบบ กันซึมดาดฟ้า อำเภอท่าศาลา
รับติดตั้งระบบ กันซึมดาดฟ้า อำเภอทุ่งสง
รับติดตั้งระบบ กันซึมดาดฟ้า อำเภอนาบอน
รับติดตั้งระบบ กันซึมดาดฟ้า อำเภอทุ่งใหญ่
รับติดตั้งระบบ กันซึมดาดฟ้า อำเภอปากพนัง
รับติดตั้งระบบ กันซึมดาดฟ้า อำเภอร่อนพิบูลย์
รับติดตั้งระบบ กันซึมดาดฟ้า อำเภอสิชล
รับติดตั้งระบบ กันซึมดาดฟ้า อำเภอขนอม
รับติดตั้งระบบ กันซึมดาดฟ้า อำเภอหัวไทร
รับติดตั้งระบบ กันซึมดาดฟ้า อำเภอบางขัน
รับติดตั้งระบบ กันซึมดาดฟ้า อำเภอถ้ำพรรณรา
รับติดตั้งระบบ กันซึมดาดฟ้า อำเภอจุฬาภรณ์
รับติดตั้งระบบ กันซึมดาดฟ้า อำเภอพระพรหม
รับติดตั้งระบบ กันซึมดาดฟ้า อำเภอนบพิตำ
รับติดตั้งระบบ กันซึมดาดฟ้า อำเภอช้างกลาง
รับติดตั้งระบบ กันซึมดาดฟ้า อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
รับติดตั้งระบบ กันซึมดาดฟ้า อำเภอเชียรใหญ่ (สาขาตำบลเสือหึง) สาขาตำบลสวนหลวง
รับติดตั้งระบบ กันซึมดาดฟ้า อำเภอร่อนพิบูลย์ (สาขาตำบลหินตก)
รับติดตั้งระบบ กันซึมดาดฟ้า อำเภอหัวไทร (สาขาตำบลควนชะลิก)
รับติดตั้งระบบ กันซึมดาดฟ้า อำเภอทุ่งสง (สาขาตำบลกะปาง)