สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 48 อัตรา

สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 48 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 – 22 กรกฎาคม 2563

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสํานักอนามัย ครั้งที่ 2/2563

ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
(1) ทันตแพทย์ปฏิบัติการ จํานวน 18 อัตรา
(2) พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จํานวน 30 อัตรา

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกให้สมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สํานักงานเลขานุการ สํานักอนามัย ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ชั้น อาคารธานีนพรัตน์ ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 1 – 22 กรกฎาคม 2563 ในวันราชการ