ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 22 อัตรา

ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 22 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 – 10 กรกฎาคม 2563

ประกาศศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป

ตำแหน่งที่จะรับสมัคร จำนวน 4 ตำแหน่ง 22 อัตรา ดังนี้
1. ช่างกลโรงงาน จำนวน 12 อัตรา
2. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 อัตรา

3. ช่างโลหะ จำนวน 6 อัตรา
4. ช่างเขียนแบบ จำนวน 2 อัตรา

การรับสมัครสอบ
ให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ด้วยตนเองได้ที่ อาคารพาสนยงภิญโญ ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ตั้งแต่วันที่ 1 – 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) เนื่องจากเป็นสถานที่ราชการขอให้ผู้สมัครแต่งกายสุภาพ