รับทาสีกันไฟ สีทนไฟ ยโสธร

 รับทาสีทนความร้อนและกันไฟ พร้อมวุฒิวิศวกรรับรอง ยโสธร

สอบถามรายละเอียด    โทร  094-892-4241        ไลน์  @auf5563z

สีกันไฟคืออะไร (Fire Proof Protection)
สีกันไฟ คือ สีที่ทนความร้อน ทนไฟ เมื่อเกิดไฟไหม้ จะกันไม่ให้โครงสร้างของตัวอาคารได้รับความร้อน และส่งต่อความร้อนไปยังที่อื่นที่ไม่ใช่ต้นเพลิง ยังช่วยไม่ให้ไฟลุกลาม ไม่ให้โครงสร้างอาคารเสียรูป หรือความเเข็งแรง ยังรับน้ำหนักโครงสร้างได้ ไม่พังถล่มลงมาก่อน ชั่วโมง มีความยืดหยุ่นสูง สามารถยึดติดกับชั้นรองพื้นผิวงานโลหะ และโลหะผสม ทำให้ช่วยยับยั้งการแพร่ผ่านของความร้อน ลดการลุกไหม้บริเวณพื้นผิวของวัสดุที่สามารถติดไฟได้
สีกันไฟเป็นวัสดุกันไฟที่คงสภาพเสถียรในสภาวะที่อุณหภูมิภายนอกปกติ แต่เมื่อเกิดไฟไหม้และอุณหภูมิภายนอกสูงขึ้นถึงประมาณ 200 °C สารเคมีในสีจะเริ่มทำปฏิกริยาและพองตัวขึ้นเป็นโฟมสูญญาอากาศ เคลือบผิวเหล็ก ทำให้ความร้อนของเปลวไฟเคลื่อนตัวผ่านไปสู่ผิวเหล็กช้าลง สามารถทนไฟได้ 2 – 3 ชั่วโมง ความร้อนเปลวไฟขณะเกิดเพลิงไหม้สูงกว่า 1,000 °C กว่าอุณหภูมิของผิวเหล็กจะสูงถึง 550 °C ต้องใช้เวลานานมากกว่า 2 ชั่วโมง

รับทาสีกันไฟ

ใช้สีกันไฟกับงานอะไร
-ใช้ทาโครงสร้างเหล็กของโรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล คลังสินค้า และอาคารทั่วไป เพื่อป้องกัน และชะลอการทรุดตัวของอาคารให้ช้าลงเมื่อเกิดเพลิงไหม้
-นอกจากโครงสร้างเหล็กแล้ว สีกันไฟยังสามารถใช้ทาวัสดุอื่นๆ เพื่อป้องกันไฟ เช่น วัสดุที่ทำจากไม้, วัสดุที่ทำจากโฟม และไฟเบอร์บอร์ด
-ในกรณีที่ต้องการความสวยงาม หรือการป้องกันพิเศษสำหรับสภาวะแวดล้อมที่กัดกร่อนโครงสร้างเหล็ก สามารถใช้สีกันไฟทาทับ

รับทาสีทนไฟ

สี กัน ไฟ ยโสธร , รับทาสี กัน ไฟ ยโสธร ราคา , ราคา สี กัน ไฟ โครงสร้าง เหล็ก ยโสธร , สี ทน ไฟ ราคา ยโสธร , สี กัน ไฟ โครงสร้าง เหล็ก ยโสธร ,จำหน่าย สี กัน ไฟ ยโสธร

วิธีการใช้งานสีทนไฟ
1.ทาโครงสร้างเหล็กด้วยสีกันสนิม
2.ทาทับด้วยสีกันไฟให้มีความหนา 500-1,000 ไมครอน
3. ทิ้งระยะเวลาอย่างน้อย 4 ชั่วโมง ถึงจะทาทับ
4.โครงสร้างอาคารทั่วไป เมื่อมีความร้อนสูงถึง 550oC จะทำให้โครงสร้างเหล็กเสียและทรุดตัวลง สีกันไฟจะป้องกันความร้อนผ่านไปถึงผิวเหล็กจนเหล็กมีอุณหภูมิถึง 550oC ไว้นานกว่า 2 ชั่วโมง
อัตราการใช้ 25 ตารางเมตร ต่อถัง (18 กิโลกรัม) ที่ความหนา 500 ไมครอน (2-3 ชั้น)

ข้อควรระวังการติดตั้งทาสีกันไฟ
• พื้นผิวต้องสะอาดและแห้ง
• สามารถติดตั้งโดยใช้ แปรง, ลูกกลิ้ง หรือ เครื่องพ่นแบบ Airless Sprayer
• ไม่ควรเจือจางสี ถ้าจำเป็น ให้ใช้น้ำสะอาดในปริมาณ 5%
• ไม่ควรติดตั้งทาสีกันไฟ เมื่ออุณหภูมิที่พื้นผิวหรืออุณหภูมิภายนอกต่ำกว่า 10 °C หรือความชื้นสัมพัทธ์สูงกว่า 85%
• ใช้น้ำสะอาดในการทำความสะอาดอุปกรณ์

ทำไมต้องเลือกเรา?
เราทำงานด้วยทีมช่างที่มีความชำนาญ มีความรับผิดชอบ และประสบการณ์กว่า 10 ปี ควบคุมงานโดยวิศวกรมืออาชีพพร้อมวุฒิวิศวกรรับรอง

จำหนายสีกันไฟ สีทนไฟสำหรับโครงสร้างเหล็ก ยโสธร

ยินดีให้คำปรึกษาคลิ๊กแอดไลน์เพื่อสอบถามได้เลย

รับทาสีกันไฟ

สีกันไฟ ยโสธร ,
สีทนไฟ ยโสธร ,
สีกันไฟโครงสร้างเหล็ก ยโสธร .
สีทนไฟโครงสร้างเหล็ก ยโสธร ,
สีทาป้องกันไฟไหม้ ยโสธร ,
สีทนความร้อนและกันไฟ ยโสธร ,
สีกันไฟคุณภาพสูง ยโสธร ,
วัสดุกันไฟโครงสร้างเหล็ก ยโสธร ,
งานกันไฟโครงสร้างเหล็ก การป้องกันไฟลาม ยโสธร ,
วัสดุกันไฟลาม ยโสธร ,
วัสดุป้องกันไฟลาม ยโสธร ,
ผลิตภัณฑ์กันไฟลาม ยโสธร ,
Fire Guard ยโสธร ,
Fire Barrier Protection ยโสธร ,
Fire Protection ยโสธร ,
Fire Proof Protection  ยโสธร
จำหน่าย สี กัน ไฟ  ยโสธร
รับทาสีกันไฟ สีทนไฟ ยโสธร
รับทาสีกันไฟ สีทนไฟ อำเภอเมืองยโสธร
รับทาสีกันไฟ สีทนไฟ อำเภอทรายมูล
รับทาสีกันไฟ สีทนไฟ อำเภอกุดชุม
รับทาสีกันไฟ สีทนไฟ อำเภอคำเขื่อนแก้ว
รับทาสีกันไฟ สีทนไฟ อำเภอป่าติ้ว
รับทาสีกันไฟ สีทนไฟ อำเภอมหาชนะชัย
รับทาสีกันไฟ สีทนไฟ อำเภอค้อวัง
รับทาสีกันไฟ สีทนไฟ อำเภอเลิงนกทา
รับทาสีกันไฟ สีทนไฟ อำเภอไทยเจริญ