วัสดุก่อสร้าง คืออะไร  แบ่งได้กี่ประเภท ?

วัสดุก่อสร้าง คืออะไร  แบ่งได้กี่ประเภท ?

การก่อสร้างทุกประเภท ปัจจัยสำคัญในการก่อสร้างก็คือการเลือกใช้วัสดุ ไม่ว่าจะเป็น วิศวกร ผู้รับเหมาก่อสร้าง ช่างก่อสร้าง หรือตัวผู้ว่าจ้าง ถ้ามีความรู้ความเข้าใจกี่ยวกับการเลือกซื้อหรือเลือกใช้วัสดุก่อสร้าง ก็จะทำให้ได้ผลงานที่ออกมาดีมีคุณภาพมีความมั่นคงถาวรพร้อมทั้งประหยัดงบประมาณได้มาก และงบจะได้ไม่บานปลาย

วัสดุก่อสร้าง  คืออะไร

คำว่า “วัสดุก่อสร้าง” หมายถึง อุปกรณ์ใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยของมนุษย์ หรือเป็นวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างสิ่งต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์  เช่น สำนักงาน อาคาร บ้าน เรือน รวมไปถึงนวัตกรรม สถาปัตยกรรมและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ วัสดุก่อสร้างจะมีการออกแบบมาในรูปลักษณ์ต่างๆทั้งสัณฐาน โครงสร้าง  ขนาด  และรูปแบบที่มีความแตกต่างกันตามความเหมาะสม

การแบ่งประเภทของวัสดุก่อสร้าง

วัสดุก่อสร้างมีหลายรูปแบบและหลายลักษณะ สามารถแบ่งแยกในหลายด้านหรือหลายประเภท เช่น แบ่งประเภทตามโครงสร้างทางวัตถุ  แบ่งตามวัตถุประสงค์การใช้งาน หรือประเภทวัสดุที่ใช้งานเฉพาะด้านที่ต้องมีการจำเพาะเจาะจง

ประภทของวัสดุที่นำมาใช้กับการปลูกสร้าง

 1. วัสดุก่อสร้างทั่วไป ได้แก่
 • กรวด หิน ดิน ทราย
 • ไม้ทุกชนิด ไม้อัด กระดาษอัด ไม้ขัดแตะ
 • วัสดุก่อ หินอ่อน หินขัด อิฐ อิฐมอญ อิฐบล็อก กระเบื้อง กระเบื้องยาง
 • เหล็ก เหล็กรูปพรรณ อะลูมิเนียม เหล็กกล้า เหล็กเส้น สลิง
 • คอนกรีต คอนกรีตเสริมแรง คอนกรีตมวลเบา ปูน
 • พลาสติก พอลิเมอร์ กระเบื้องยาง
 • ผ้า เชือก
 • กระจก
 • ยางมะตอย
 1. วัสดุก่อสร้างสำหรับมุงหลังคาได้แก่
 • สังกะสี ,กระเบื้องมุงหลังคา, เมทัลชีท
 1. วัสดุที่ใช้ปูพื้น ได้แก่
 • กระเบื้องปูพื้น
 • ไม้ปูพื้น
 • ปาเก้

แบ่งประเภทตามลักษณะของวัตถุ

 1. ประเภทที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการก่อสร้าง ได้แก่ วัสดุก่อสร้างบ้าน อาทิเช่น กรวด หิน ดิน ทราย ซีเมนต์  แร่ยิบซั่ม หินปูน
 2. ประเภทวัสดุก่อสร้างบ้าน กึ่งสำเร็จรูป ได้แก่เหล็ก อิฐบล็อก คอนกรีต ยางมะตอย สีสำหรับทาภายในและภายนอก
 3. ประเภทผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ได้แก่ กรอบอาคาร ประตู หน้าต่าง ฝ้า เพดาน อลูมีเนียม แผ่นฟิล์มกันแสง เครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ไฟฟ้า

วัสดุก่อสร้าง และลักษณะการใช้งาน

สำหรับงานก่อสร้าง นอกจากผู้เกี่ยวข้องจะต้องเรียนรู้หรือมีความรู้เกี่ยวกับประเภทของวัสดุก่อสร้างที่ต้องนำมาใช้เพื่อใช้ทำประโยชน์ให้ได้งานก่อสร้างที่มีคุณภาพและไม่สิ้นเปลืองงบประมาณ จำเป็นต้องรู้เรื่องราคา และลักษณะการใช้งานของวัสดุเหล่านั้นด้วย เช่น ปูนเทพื้น หรือปูนสำหรับฉาบผนัง ซึ่งงานก่อสร้างมีวัสดุพื้นฐานและลักษณะการใช้งาน ดังนี้

 1. ดินเป็นวัสดุก่อสร้างพื้นฐาน ใช้สำหรับถมและปรับพื้นที่ในงานก่อสร้าง เช่น งานถมยกระดับบริเวณก่อสร้างอาคาร บ้าน เรือน เขื่อนกั้นน้ำ หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ
 2. หินคือ หินชนิดต่าง ๆ ที่สามารถนำมาใช้ในการก่อสร้างบ้านเรือนที่พักอาศัย โรงเรียน อาคาร ถนนคอนกรีต ถนนยางมะตอย หรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ รวมถึงหินประดับที่นำมาดัดแปลงขนาด หรือ รูปร่าง เพื่อนำมา ประดับรวมทั้งใช้ในการก่อสร้าง เพื่อความสวยงาม เนื่องจากหินเหล่านี้จะประกอบไปด้วยหลากหลายสี
 3. ทรายที่ใช้เป็นวัสดุหลักในงานก่อสร้าง จะถูกแบ่งออกเป็น 4 ชนิด ได้แก่ ทรายถม หรือ ทรายขี้เป็ด ทรายหยาบ ทรายกลาง ทรายละเอียด  ซึ่งทรายแต่ละชนิดก็มีลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป
 4. ไม้เป็นวัสดุแข็งที่นำมาจากแก่นลำต้นของต้นไม้ ส่วนใหญ่เป็นไม้ยืนต้น โดยเป็นไม้เนื้อแข็ง เช่นไม้มะค่า ไม้ตะแบก ไม้เต็ง ไม้แดง และไม้เนื้ออ่อน เช่น ไม้สน  ไม้สัก ไมเกระบาก ไม้ยางพารา หรือไม้ยูคาที่นำมาใช้ทำไม้แบบ
 5. อิฐเป็นวัสดุก่อสร้างพื้นฐานสำหรับการก่อสร้างอาคารทั่วไป ทำจากทรายและดินเหนียว หรือทรายและหินแข็ง แบ่งออกเป็น อิฐมอญหรืออิฐดินเผา อิฐขาวหรืออิฐมอลเบา  อิฐประดับ  อิฐบล็อกหรือคอนกรีตบล็อก

วัสดุก่อสร้างที่กล่าวมาทั้งหมด ถือว่าเป็นวัสดุจำเป็นพื้นฐานสำหรับใช้กับงานก่อสร้างที่ช่างก่อสร้าง ผู้รับเหมา หรือผู้ว่าจ้างควรมีความรู้พื้นฐานอยู่บ้างจึงจะสามารถทำให้งานก่อสร้างสำเร็จลุล่วงได้ตามวัตถุประสงคืที่ตั้งไว้