กรมการพัฒนาชุมชน เตรียมเปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง 9,188 อัตรา

กรมการพัฒนาชุมชน เตรียมเปิดรับสมัครสอบเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ โครงการโคกหนองนาโมเดล จำนวน 9,188 อัตรา สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ เร็วๆนี้

กรมการพัฒนาชุมชน เตรียมเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคกหนองนา โมเดล” จำนวน 9,188 อัตรา

พช. เตรียมเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคกหนองนา โมเดล”
จำนวน 9,188 อัตรา
อัตราจ้างเดือนละ 9,000 บาท

คุณสมบัติ
– สัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
– เป็นเกษตรกร หรือบัณฑิตจบใหม่ หรือผู้ว่างงาน หรือกลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในช่วง COVID-19
– ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

การรับสมัครสอบ
สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ (575 อำเภอ) ที่มีพื้นที่เข้าร่วมโครงการ

รายละเอียดเพิ่มเติม : หากมีรายละเอียดจะนำมาประชาสัมพันธ์อีกครั้ง เร็วๆนี้!!!