สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง 274 อัตรา

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา จำนวน 274 อัตรา

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (งานนับจดปี 2564)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รวมจำนวน 274 อัตรา
อัตราค่าตอบแทนที่ได้รับ 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

การรับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสถิติจังหวัด/สำนักงานสถิติแห่งชาติ ที่เปิดรับสมัครสอบตามรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานสถิติที่เปิดรับสมัครสอบ
1. สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี จำนวน 7 อัตรา รับสมัคร 4 – 12 พฤศจิกายน 2563
– รายละเอียด

2. สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 9 อัตรา รับสมัคร 2 – 10 พฤศจิกายน 2563
– รายละเอียด

3. สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม จำนวน 12 อัตรา รับสมัคร 3 – 9 พฤศจิกายน 2563
– รายละเอียด

4. สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 6 อัตรา รับสมัคร 2 – 10 พฤศจิกายน 2563
– รายละเอียด

5. สำนักงานสถิติจังหวัดตาก จำนวน 3 อัตรา รับสมัคร 2 – 6 พฤศจิกายน 2563
– รายละเอียด

6. สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 8 อัตรา รับสมัคร 5 – 11 พฤศจิกายน 2563
– รายละเอียด

7. สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง จำนวน 9 อัตรา รับสมัคร 9 – 13 พฤศจิกายน 2563
– รายละเอียด

8. สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 17 อัตรา รับสมัคร 9 – 17 พฤศจิกายน 2563
– รายละเอียด

9. สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร จำนวน 4 อัตรา รับสมัคร 11 – 18 พฤศจิกายน 2563
– รายละเอียด

10. สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 13 อัตรา รับสมัคร 4 – 10 พฤศจิกายน 2563
– รายละเอียด

11. สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น จำนวน 22 อัตรา รับสมัคร 9 – 13 พฤศจิกายน 2563
– รายละเอียด

12. สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 29 อัตรา รับสมัคร 2 – 10 พฤศจิกายน 2563
– รายละเอียด

13. ศูนย์/กอง/กลุ่มงาน ในสังกัดสำนักงานสถิติแห่งชาติ จำนวน 135 อัตรา รับสมัคร 10 – 16 พฤศจิกายน 2563
– รายละเอียด

***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ www.facebook.com/ประกาศผลสอบcom-404237596310906