การถอดแบบ BOQ

การเริ่มก่อสร้างไม่ว่าจะขนาดใหญ่ไปจนถึงขนาดเล็กในปัจจุบัน จะต้องทำการสร้างแบบบ้านเพื่อนำไปขออนุญาตสร้างบ้านก่อนถึงจะสามารถสร้างบ้านได้ ซึ่งการถอดแบบ BOQ จึงเป็นหนึ่งในขั้นตอนขออนุมัติสร้างบ้านที่สำคัญ และ จำเป็นอย่างมาก ดังนั้น ลองมาดูกันว่า BOQ  สำคัญอย่างไรกับงานก่อสร้าง

แบ่งเป็น 5 ชั้นตอน ดังนี้
1 BOQ (Bill of Quantities) คือ หลักฐานเอกสารแสดงราคากลางในการก่อสร้าง เป็นส่วนหนึ่งในขั้นตอนสร้างบ้าน
รายละเอียดในใบ BOQ โดยเนื้อหาจะแสดงปริมาณงาน ตลอดจนถึงราคาวัสดุก่อสร้างที่ถอดแบบมาจากแบบก่อสร้างทั้งหมด ทั้งจากแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรม แบบสถาปัตยกรรม และแบบวิศวกรรมระบบ เป็นตัน
2 หาช่างรับเหมา เพราะใบ BOQ เป็นการใช้ราคากลางเปรียบเทียบราคาของผู้รับเหมาแต่ละเจ้า
รวมไปถึงเป็นราคากลางสำหรับค่าก่อสร้างทั้งโครงการและสามารถคุมงบประมาณในการก่อสร้างได้
3 BOQ ควบคุมงบประมาณก่อสร้างได้ทั้งโครงการ การถอดแบบBOQ สามารถจะระบุสเปคอย่างละเอียด
เช่น วัสดุ รุ่น ยี่ห้อ สี ปริมาณ ประเมินราคาเป็นราคาให้เห็นอย่างชัดเจน อ้างอิงได้ ทำให้รู้ราคางานเพิ่ม – ลดนอกเหนือจากแบบได้
4 BOQ ตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมาได้ว่าใช้วัสดุและปริมาณตรงตามที่กำหนดไว้ฝนสัญญาการก่อสร้าง
การถอดแบบ BOQ มักจ้างบริษัทนอก หรือผู้เชี่ยวชาญถอดแบบ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้รับเหมาหน้างานของเรา
5 ใบแสดงราคากลาง หรือ BOQ จะรวมค่าแรงของช่าง สำหรับงานก่อสร้างไว้ เพื่อให้เป็นการตกลงราคาค่าจ้างอย่างชัดเจนมากขึ้น ง่ายต่อการตัดสินใจในการตกลงก่อสร้าง
หมวดหมู่ BOQ มี 5 ประเภท
1 การเตรียมงาน ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการก่อสร้าง การปรับพื้นที่ หน้าดิน การื้อถอนอาคารเก่า
2 โครงสร้าง แสดงรายละเอียดและปริมาณของงานโครงสร้างทั้งหมด เช่น ไม้แบบ คอนกรีตโครงสร้าง และ คอนกรีตหยาบ
3 สถาปัตยกรรม ได้แก่ ผนัง ประตู งานหลังคา หน้าต่าง รวมถึง งานทาสี เช่น กระเบื้องหลังคา พื้นผิวซีเมนต์ ผนังคอนกรีต งานตกแต่งบันได ฝาผนัง
4 งานระบบ ได้แก่ งานไฟฟ้า งานประปา สุขาภิบาล และงานเดินท่ออากาศทั้งภายนอกและภายใ
5 รักษาและป้องกันอุบัติเหตุขณะทำงาน โดยสวมชุดทำงานแบบ Safety

รับทำ BOQ