การวางแผนงานรื้อถอน

ก่อนที่เราจะรื้อถอนอาคารเราจะต้องรู้ลักษณะโครงสร้างมันเสียก่อน เช่น อาคารพื้นสำเร็จ ,และอาคารพื้นโพสเทนชั่น
อาคารโครงสร้างไม้ อาคารเกิดการวิบัติ อาคารลักษณะพิเศษ อาคารที่ได้รับความเสียหายจากเพลิงไหม้ เป็นตัน
ก่อนลงมือวางแผนงานรื้อถอน เราจะต้องรู้ให้แจ่มแจ้งทั้งอาคารเราและอาคารใกล้เคียงเสียก่อน
สามารถแบ่งขั้นตอน กรทำงาน ได้ 3 หัวข้อดังนี้
1.เตรียมงาน เช่น การประกันภัย , การสำรวจโครงสร้างอาคาร , การยื่นขออนุญาตรื้อถอน , การจัดทำรั้ว ,
ทำกันชอบ , ตั้งนั่งร้านเพื่อบังฝุ่นอาคาร , ทำค้ำยันอาคาร ,ค้ำยันพื้น , จัดเตรียมระบบไฟฟ้า ประปาเพื่อสนับสนุนงานรื้อถอน ,ฯลฯ
2.การรื้อด้วยแรงงานคน เช่น ถอดระบบไฟฟ้า ประปา , ประตู , หน้าต่าง , การทุบผนัง งานสถาปัตถ์ต่างๆ ,
ถอดกระจก ใช้แรงงานคนทุบกันสาด ครีบ ฯลฯ
3.งานรื้อโดยใช้เครื่องจักร เช่น การใช้รถแมคโครหัวเจาะรถไถ หรือ หนีบ ทำการย่อยชิ้นส่วนต่างๆของอาคาร เพื่อนำไปทิ้ง

วิธีการรื้อถอนอาคารพาณิชย์
1. ยื่นขออนุญาตกับหน่วยงานราชการ สำนักงานเขต หรือ เทศบาล เตรียมเอกสาร ยื่นขอใช้เวลาประมาณ 7-10 วัน
2. สำรวจพื้นที่ กำหนดเส้นทางรถเข้าออก ที่พักคนงาน ระบบน้ำฉีดละอองป้องกันฝุ่น ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ป้ายสัณญาณเตือนภัย
3. ตัดระบบประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ระบบทุกชนิดที่เข้าตัวอาคารทั้งหมด หากต้องการไฟฟ้าส่องสว่างหรือไว้ใช้ควรเดินสายไฟใหม่เข้าพื้นที่
4. สร้างรั้ว กันช้อน กันวัสดุตกหล่น
5.ใช้ตาข่ายคลุมอาคารป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจาย ตั้งนั่งร้านคลุมอาคาร
6.รื้อระบบสายไฟ , ท่อประปา , พื้นไม้ รื้อหน้าต่าง ประตู ผนังกันห้องและฝ้าเพดานที่ทำจากไม้ , รื้อเฟอร์นิเจอร์ , สุขภัณฑ์ที่สามารถนำกับมาใช้ได้
รื้อวัสดุแขวนลอยภายนอกและภายในอาคาร รื้ออุปกรณ์วัสดุส่งคืนเจ้าของเพื่อนำมาใช้อีก
7.ใช้แรงงานคนทุบ รื้อส่วนผนังก่อริมอาคาร กันสาด ครีบ แผง ทุกชนิดออกจากจุดเสี่ยงทั้งหมด เพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้อาจหลุดได้หากเกิดแรงสั่นสะเทือนจากงานรื้อถอนโดยใช้เครื่องจักร
8.ใช้รถแมคโครบูมยาว หนีบย่อยหรือเจาะสกัด ค่อยๆทำลายคอนกรีตจากชั้นบนลงล่าง
9.ใช้รถแมคโครขนาด PC200 เจาะหรือหนีบย่อยอาคารลงมา จากชี้นบนลงมาล่าง
10 ย่อยซากที่ได้จากการรื้อถอน พร้อมตักเศษวัสดุออกนอกพื้นที่ พร้อมตัดเหล็ก เก็บเหล็กออกไปขาย
11. ใช้รถขุดคานคอดิน ฟุตติ้งออกมาย่อยให้เล็กที่สุด
12. ปรับพื้นที่ให้อยู่ในสภาพพร้อมส่งมอบกับผู้จ้างงาน