รับซ่อม ตรวจเช็ค เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เจเนอร์เรเตอร์ GENERATOR

Table of Contents

รับซ่อม ตรวจเช็ค เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

รับซ่อม ตรวจเช็ค เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

บริการของเรา 

บริการตรวจเช็ค เปลียนถ่ายน้ำมันเครื่อง รายเดือน/รายปี งานตรวจเช็คบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าประจำปี
รับซ่อมบำรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า generator ที่ใช้ในสถานที่ดังต่อไปนี้
-โรงงานอุตสาหกรรม
– โรงพยาบาล
– อาคารสูง
– คอนโดมิเนียม
– ห้างสรรพสินค้า
– ศูนย์การค้า
– โครงการที่พักอาศัยขนาดใหญ่
– ศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ Data Center
– ศูนย์บริการระบบคราวด์คอมพิวติ้ง
– สถานีสื่อสารโทรคมนาคม
– ท่าอากาศยาน
– สถานีรถไฟฟ้า
– โรงแรม
– รีสอร์ท
– สถานทื่อื่นๆ สอบถามได้

รับซ่อม บริการตรวจเช็ค รายเดือน/รายปี เครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำปี พร้อมทำการทดสอบการทำงาน
รับซ่อมเครื่องปั่นไฟ เครื่องสูบน้ำดับเพลิง เครื่งยนต์ดีเซล ทุกขนาด ทุกยี่ห้อ

ติดต่อสอบถาม นัดเข้าหน้างาน ได้ที่นี่

โทร: 094-892-4241
Line ID: @auf5563z

แอดไลน์คุยกับเรา

 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า คือ?

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า หรือ เครื่องปั่นไฟ (อังกฤษ: electric generator) คืออุปกรณ์ที่แปลงพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้า อุปกรณ์ดังกล่าวจะบังคับกระแสไฟฟ้าให้ไหลผ่านวงจรภายนอก แหล่งที่มาของพลังงานกลอาจจะเป็นลูกสูบหรือเครื่องยนต์กังหันไอน้ำ

หรือแรงน้ำตกผ่านกังหันน้ำหรือล้อน้ำ หรือเครื่องยนต์สันดาปภายใน หรือกังหันลมหรือข้อเหวี่ยงมือ หรืออากาศอัด หรือแหล่งพลังงานกลอื่นๆ โดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้านั้นจะเป็นวิธีหลักที่ใช้ในการกำเนิดไฟฟ้าเพื่อจ่ายเข้าโครงข่ายพลังงานไฟฟ้าของประเทศ
ขอบคุณที่มาของข้อมูลจาก wiki

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือเครื่องปั่นไฟ (Generator Set) นั้นเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของระบบสำรองไฟที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยที่หลักการของเครื่องกำเนิดไฟฟ้านั้น คือ การเปลี่ยนแปลงพลังงานกลมาเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยอาศัยการเหนี่ยวนำของแม่เหล็กตาม

หลักการของ ไมเคิล ฟาราเดย์ ที่ว่า การเคลื่อนที่ของขดลวดตัวนำผ่านสนามแม่เหล็กหรือการเคลื่อนที่แม่เหล็กผ่านขดลวดตัวนำจะทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำขึ้นในขดลวดตัวนำนั้น

สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามี 2 ชนิด คือ ชนิดกระแสตรงเรียกว่า ไดนาโม (Dynamo) และชนิดกระแสสลับเรียกว่า อัลเตอร์เนเตอร์ (Alternator)

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้งานในงานอุตสาหกรรมนั้น โดยมากจะเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดกระแสสลับ ซึ่งจะมีทั้งแบบ 1 เฟส และแบบ 3 เฟส ซึ่งจะมีทั้งแบบขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เบนซินและเครื่องยนต์ดีเซล โดยที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าประกอบไปด้วยอุปกรณ์หลักๆ คือ เครื่องยนต์ (Engine) ไดร์ปั่นไฟ (Alternator) และชุดควบคุม (Controller) ซึ่งทุกส่วนจะถูกนำมาประกอบร่วมเป็นชุดเดียวกัน

โดยที่จะมีชุดควบคุมเป็นตัวสั่งการเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์สำหรับเลือกแหล่งจ่ายไฟหรือที่เรียกว่า ATS (Automatic Transfer Switch) ว่าจะให้สับไปรับไฟจากส่วนไหน ระหว่างหม้อแปลงการไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดไฟฟ้านั่นเอง

การบำรุงรักษา เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 

การดูแลบำรุงรักษาเครื่องปั่นไฟ หรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator)

การบำรุงรักษา เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) นั้นเป็นสิ่งสำคัญและสิ่งจำเป็น เพราะว่าการบํารุงรักษาเป็นการลดโอกาสการชำรุดเสียหายที่จะช่วยทำให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือเครื่องปั่นไฟมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น เป็นการเตรียมให้เครื่อง Generator มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพิ่มความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยในการใช้งานให้มากยิ่งขึ้น ถ้าเราแผนมีการดูแลบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ เปลี่ยนอะไหล่/ชิ้นส่วนตามรอบอายุการใช้งาน ก็สามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมหรือซื้อเครื่องใหม่ได้

ซ่อมเครื่องปั่นไฟ

การบำรุงรักษาเครื่องปั่นไฟ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator)

แนวทางสำหรับการดูแลรักษา เครื่องกำเนิดไฟฟ้า มีดังนี้

1.) การบำรุงรักษาเครื่องปั่นไฟ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) ที่ควรทำการตรวจสอบทุกวัน

-ทำความสะอาดโรงไฟฟ้า ตู้ควบคุม
-ตรวจระดับน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์
-ตรวจสอบระดับน้ำในหม้อน้ำ
-ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำและน้ำมันต่างๆ
-ตรวจระดับน้ำมันเชื้อเพลิง
-ตรวจความตึงสายพาน
-ตรวจสอบข้อต่อสายไฟ

2.) การบำรุงรักษาเครื่องปั่นไฟ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) โดยการทำความสะอาดหม้อน้ำรังผึ้งด้านนอก

ตรวจสอบเดินเครื่องยนต์และตรวจสอบค่าต่างๆ เช่น แรงดันไฟฟ้าความถี่ อุณหภูมิเครื่องยนต์ แรงดันน้ำมันเครื่อง เช่น
– ตรวจสอบระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ ขั้ว และสายแบตเตอรี่
– ตรวจสอบเครื่องประจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่
– ไล่ความชื้นและน้ำออกจากที่กรองน้ำมันเชื้อเพลิง
– ทําความสะอาดหม้อน้ำรังผึ้งด้านนอก
– การดูแลบำรุงรักษาเครื่องปั่นไฟ หรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator)
– การบำรุงรักษาเครื่องปั่นไฟ หรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator)
– การบำรุงรักษาเครื่องปั่นไฟ/เครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยทีมช่าง

การบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ทุกรอบ 3 เดือน

-ถ่ายน้ำมันหล่อลื่น
-เปลี่ยนไส้กรองน้ำมันหล่อลื่น
-ทำความสะอาดไส้กรองอากาศ
-ตรวจสอบท่อยางและเหล็กรัดท่อ
-ตรวจสอบน๊อตและสกรูของจุดต่อสายไฟ
-ตรวจสอบข้อต่อส่งกำลัง

รับซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

การบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ทุกรอบ 6 เดือน

-เปลี่ยนไส้กรองอากาศ
-เปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง

การบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ทุกรอบ 12 เดือน

-ปรับตั้งระยะห่างวาล์ว
-ถ่ายน้ำหล่อเย็น
-ทำความสะอาดหม้อน้ำรังผึ้งด้านใน
-ขันน๊อตฝาสูบและเสื้อสูบ
-ถ่ายน้ำและเศษสกปรกออกจากถังน้ำมันเชื้อเพลิง
-ตรวจสอบใบพัดระบายอากาศ
-ตรวจสอบรอยรั่วซึมที่หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง
-ตรวจสอบ Shutdown Sensors

สำหรับข้อมูลเบื้องต้นนั้น เป็นแนวทางแนะนำปฏิบัติสำหรับให้กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) ทั่วไป ผู้ใช้งานควรศึกษาจากคู่มือของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของท่านโดยตรง

รับซ่อม ตรวจเช็ค เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ซ่อมgenrator

รับซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เจเนอร์เรเตอร์ โรงงาน
– รับซ่อมมอเตอร์,เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เจเนอร์เรเตอร์ โรงงาน
– รับซ่อมงานมอเตอร์โรงงาน
– รับซ่อมเครื่องปั่นไฟโรงงาน
– รับซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โรงงาน

โดยทีมช่างผู้ชำนาญงาน
รับประกันงานซ่อมทุกชิ้นที่ออกจากโรงงาน

สนใจสอบถาม นัดดูหน้างาน ตรวจเช็ค ซ่อมบำรุง ติดต่อที่นี่

โทร: 094-892-4241
Line ID: @auf5563z

รับซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เจเนอร์เรเตอร์ โรงแรม

– รับซ่อมมอเตอร์,เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เจเนอร์เรเตอร์ โรงแรม
– รับซ่อมงานมอเตอร์โรงแรม
– รับซ่อมเครื่องปั่นไฟโรงแรม
– รับซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโรงแรม

โดยทีมช่างผู้ชำนาญงาน
รับประกันงานซ่อมทุกชิ้นที่ออกจากโรงงาน

สนใจสอบถาม นัดดูหน้างาน ตรวจเช็ค ซ่อมบำรุง ติดต่อที่นี่

โทร: 094-892-4241
Line ID: @auf5563z

รับซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เจเนอร์เรเตอร์ คอนโดมิเนียม

– รับซ่อมมอเตอร์,เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เจเนอร์เรเตอร์ คอนโดมิเนียม
– รับซ่อมงานมอเตอร์คอนโดมิเนียม
– รับซ่อมเครื่องปั่นไฟคอนโดมิเนียม
– รับซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า คอนโดมิเนียม

โดยทีมช่างผู้ชำนาญงาน
รับประกันงานซ่อมทุกชิ้นที่ออกจากโรงงาน

สนใจสอบถาม นัดดูหน้างาน ตรวจเช็ค ซ่อมบำรุง ติดต่อที่นี่

โทร: 094-892-4241
Line ID: @auf5563z

รับซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เจเนอร์เรเตอร์ โรงพยาบาล

– รับซ่อมมอเตอร์,เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เจเนอร์เรเตอร์ โรงพยาบาล
– รับซ่อมงานมอเตอร์โรงพยาบาล
– รับซ่อมเครื่องปั่นไฟโรงพยาบาล
– รับซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โรงพยาบาล

โดยทีมช่างผู้ชำนาญงาน
รับประกันงานซ่อมทุกชิ้นที่ออกจากโรงงาน

สนใจสอบถาม นัดดูหน้างาน ตรวจเช็ค ซ่อมบำรุง ติดต่อที่นี่

โทร: 094-892-4241
Line ID: @auf5563z

รับซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เจเนอร์เรเตอร์ ศูนย์การค้า

– รับซ่อมมอเตอร์,เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เจเนอร์เรเตอร์ ศูนย์การค้า
– รับซ่อมงานมอเตอร์ศูนย์การค้า
– รับซ่อมเครื่องปั่นไฟศูนย์การค้า
– รับซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ศูนย์การค้า

โดยทีมช่างผู้ชำนาญงาน
รับประกันงานซ่อมทุกชิ้นที่ออกจากโรงงาน

สนใจสอบถาม นัดดูหน้างาน ตรวจเช็ค ซ่อมบำรุง ติดต่อที่นี่

โทร: 094-892-4241
Line ID: @auf5563z

รับซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เจเนอร์เรเตอร์ รีสอร์ท

– รับซ่อมมอเตอร์,เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เจเนอร์เรเตอร์ รีสอร์ท
– รับซ่อมงานมอเตอร์รีสอร์ท
– รับซ่อมเครื่องปั่นไฟรีสอร์ท
– รับซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รีสอร์ท

โดยทีมช่างผู้ชำนาญงาน
รับประกันงานซ่อมทุกชิ้นที่ออกจากโรงงาน

สนใจสอบถาม นัดดูหน้างาน ตรวจเช็ค ซ่อมบำรุง ติดต่อที่นี่

โทร: 094-892-4241
Line ID: @auf5563z

รับซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เจเนอร์เรเตอร์ หมู่บ้าน

– รับซ่อมมอเตอร์,เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เจเนอร์เรเตอร์ หมู่บ้าน
– รับซ่อมงานมอเตอร์หมู่บ้าน
– รับซ่อมเครื่องปั่นไฟหมู่บ้าน
– รับซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หมู่บ้าน

โดยทีมช่างผู้ชำนาญงาน
รับประกันงานซ่อมทุกชิ้นที่ออกจากโรงงาน

สนใจสอบถาม นัดดูหน้างาน ตรวจเช็ค ซ่อมบำรุง ติดต่อที่นี่

โทร: 094-892-4241
Line ID: @auf5563z

รับซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เจเนอร์เรเตอร์ อาคารสูง

– รับซ่อมมอเตอร์,เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เจเนอร์เรเตอร์ อาคารสูง
– รับซ่อมงานมอเตอร์อาคารสูง
– รับซ่อมเครื่องปั่นไฟอาคารสูง
– รับซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า อาคารสูง

โดยทีมช่างผู้ชำนาญงาน
รับประกันงานซ่อมทุกชิ้นที่ออกจากโรงงาน

สนใจสอบถาม นัดดูหน้างาน ตรวจเช็ค ซ่อมบำรุง ติดต่อที่นี่

โทร: 094-892-4241
Line ID: @auf5563z

รับซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เจเนอร์เรเตอร์ ศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์

– รับซ่อมมอเตอร์,เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เจเนอร์เรเตอร์ ศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์
– รับซ่อมงานมอเตอร์ศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์
– รับซ่อมเครื่องปั่นไฟศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์
– รับซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์

โดยทีมช่างผู้ชำนาญงาน
รับประกันงานซ่อมทุกชิ้นที่ออกจากโรงงาน

สนใจสอบถาม นัดดูหน้างาน ตรวจเช็ค ซ่อมบำรุง ติดต่อที่นี่

โทร: 094-892-4241
Line ID: @auf5563z

รับซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เจเนอร์เรเตอร์ ธนาคาร

– รับซ่อมมอเตอร์,เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เจเนอร์เรเตอร์ ธนาคาร
– รับซ่อมงานมอเตอร์ธนาคาร
– รับซ่อมเครื่องปั่นไฟธนาคาร
– รับซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าธนาคาร

โดยทีมช่างผู้ชำนาญงาน
รับประกันงานซ่อมทุกชิ้นที่ออกจากโรงงาน

สนใจสอบถาม นัดดูหน้างาน ตรวจเช็ค ซ่อมบำรุง ติดต่อที่นี่

โทร: 094-892-4241
Line ID: @auf5563z

รับซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เจเนอร์เรเตอร์ ห้องเย็น

– รับซ่อมมอเตอร์,เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เจเนอร์เรเตอร์ ห้องเย็น
– รับซ่อมงานมอเตอร์ห้องเย็น
– รับซ่อมเครื่องปั่นไฟห้องเย็น
– รับซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ห้องเย็น

โดยทีมช่างผู้ชำนาญงาน
รับประกันงานซ่อมทุกชิ้นที่ออกจากโรงงาน

สนใจสอบถาม นัดดูหน้างาน ตรวจเช็ค ซ่อมบำรุง ติดต่อที่นี่

โทร: 094-892-4241
Line ID: @auf5563z

รับซ่อมเครื่องปั่นไฟชนิดเฟสเดียวและชนิด 3เฟส

– รับซ่อมมอเตอร์,เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เจเนอร์เรเตอร์ ชนิดเฟสเดียวและชนิด 3เฟส
– รับซ่อมงานมอเตอร์ชนิดเฟสเดียวและชนิด 3เฟส
– รับซ่อมเครื่องปั่นไฟชนิดเฟสเดียวและชนิด 3เฟส
– รับซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ชนิดเฟสเดียวและชนิด 3เฟส

ผลงานของเรา

รับซ่อม ตรวจเช็ค เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ……………….

รับซ่อม ตรวจเช็ค เครื่องกำเนิดไฟฟ้า รับซ่อม ตรวจเช็ค เครื่องกำเนิดไฟฟ้า รับซ่อม ตรวจเช็ค เครื่องกำเนิดไฟฟ้า รับซ่อม ตรวจเช็ค เครื่องกำเนิดไฟฟ้า รับซ่อม ตรวจเช็ค เครื่องกำเนิดไฟฟ้า รับซ่อม ตรวจเช็ค เครื่องกำเนิดไฟฟ้า รับซ่อม ตรวจเช็ค เครื่องกำเนิดไฟฟ้า รับซ่อม ตรวจเช็ค เครื่องกำเนิดไฟฟ้า รับซ่อม ตรวจเช็ค เครื่องกำเนิดไฟฟ้า รับซ่อม ตรวจเช็ค เครื่องกำเนิดไฟฟ้า รับซ่อม ตรวจเช็ค เครื่องกำเนิดไฟฟ้า รับซ่อม ตรวจเช็ค เครื่องกำเนิดไฟฟ้า รับซ่อม ตรวจเช็ค เครื่องกำเนิดไฟฟ้า รับซ่อม ตรวจเช็ค เครื่องกำเนิดไฟฟ้า รับซ่อม ตรวจเช็ค เครื่องกำเนิดไฟฟ้า รับซ่อม ตรวจเช็ค เครื่องกำเนิดไฟฟ้า รับซ่อม ตรวจเช็ค เครื่องกำเนิดไฟฟ้า รับซ่อม ตรวจเช็ค เครื่องกำเนิดไฟฟ้า รับซ่อม ตรวจเช็ค เครื่องกำเนิดไฟฟ้า รับซ่อม ตรวจเช็ค เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

โดยทีมช่างผู้ชำนาญงาน
รับประกันงานซ่อมทุกชิ้นที่ออกจากโรงงาน

สนใจสอบถาม นัดดูหน้างาน ตรวจเช็ค ซ่อมบำรุง ติดต่อที่นี่

โทร: 094-892-4241
Line ID: @auf5563z

โทรหาเรา

แอดไลน์คุยกับเรา

ปัญหาที่พบบ่อยสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) และแนวทางแก้ไข

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าไม่จ่ายแรงดันไฟฟ้า

สาเหตุ : ฟิวส์ที่วงจร เรกกูเลเตอร์ ขาด
วิธีแก้ปัญหา : เปลี่ยนฟิวส์ใหม่

สาเหตุ : เส้นแรงแม่เหล็กตกค้าง ต่ำเกินไป หรือ หมดอำนาจแม่เหล็ก
วิธีแก้ปัญหา : กระตุ้นใหม่โดยใช้ไฟฟ้ากระแสตรงจากแบตเตอรี่ 12 โวลต์ ที่เอ็กไซเตอร์ (ขั้ว F+ และ F- ) แล้วสังเกตุดูว่ามีแรงดันไฟฟ้าเกิดขึ้นหรือไม่

สาเหตุ : วงจรเรียงกระแสของตัวหมุน (Rotating rectifiber) ชำรุด
วิธีแก้ปัญหา : ตรวจเช็คไดโอดและเปลี่ยนใหม่

สาเหตุ : สายต่อออกไปยังโหลดลัดวงจร หรือมีโหลดต่ออยู่ก่อนสตาร์ตเครื่องยนต์
วิธีแก้ปัญหา : ตรวจสอบและแก้ไขสายที่ลัดวงจร หรือปลดโหลดออกก่อน

สาเหตุ : ความเร็วรอบของเครื่องยนต์ต่ำกว่าพิกัด
วิธีแก้ปัญหา : ตรวจสอบความเร็วรอบของเครื่องยนต์ให้ตรงกับความเร็วรอบของเครื่องกำเนิด

แรงดันไฟฟ้าที่ขั้วลดลงต่ำลงเมื่อจ่ายโหลด

สาเหตุ : เกิดจุดบกพร่องที่แผงวงจรเรกกูเลเตอร์
วิธีแก้ปัญหา : ตรวจสอบแก้ไข หรือ เปลี่ยนใหม่

สาเหตุ : โหลดที่ขั้วของเครื่องกำเนิดไม่สมดุล
วิธีแก้ปัญหา : แก้ไขโหลดให้สมดุล หรือใกล้เคียงมากที่สุด

สาเหตุ : วงจรเรียงกระแสของตัวหมุนชำรุด
วิธีแก้ปัญหา : ตรวจเช็คไดโอด และเปลี่ยนใหม่

ขณะทำงานมีเสียงดังผิดปกติ

สาเหตุ : โหลดไม่สมดุล
วิธีแก้ปัญหา : ตรวจสอบแก้ไขโหลดให้สมดุลหรือใกล้เคียงมากที่สุด

สาเหตุ : อุปกรณ์เชื่อมต่อระหว่างเพลาหลวมไม่ได้ระดับ
วิธีแก้ปัญหา : ปรับอุปกรณ์เชื่อมต่อระหว่างเพลาใหม่

สาเหตุ : ช่องว่างระหว่างตัวหมุนกับตัวที่อยู่กับที่ไม่เท่ากันเกิดการเสียดสี
วิธีแก้ปัญหา : ตรวจสอบและทำบาลานซ์ โรเตอร์ใหม่

ซ่อมเจเนอร์เรเตอร์

บริการอื่นๆ ของเรา

รับซ่อมปั๊มน้ำดับเพลิง
รับตรวจสอบประจำปี / ตรวจสอบใหญ่ (ร.1)
รับตรวจสอบโครงสร้างเชิงลึกด้วยเครื่องมือเฉพาะทาง
รับตรวจสอบระบบไฟฟ้า , เทอร์โมสแกน
รับตรวจสอบระบบสายล่อฟ้า
รับตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
– Smoke Detector
-Heat Detector
– Beam Detector
– Flame Detector
– ตู้คอนโทรล
รับตรวจสอบระบบน้ำดับเพลิง
performance test
ระบบ fire pump
ระบบ jockey pump
FM200
รับตรวจสอบการรับน้ำหนักลิฟท์โดยสาร
รับตรวจสอบเครน ( ปจ.1 )
รับตรวจสอบน้ำเสีย
รับประเมิน EIA .
รับจัดอบรมดับเพลิง
ขั้นต้น
ขั้นสูง (Advance)

อบรมดับเพลิง ขั้นต้น ขั้นสูง

ซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
เครื่องกําเนิดไฟฟ้า generator
เครื่องกําเนิดไฟฟ้า 3 เฟส
เครื่องกําเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส
เครื่อง generator

รับซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า กรุงเทพ ปริมณฑล

รับซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ทั่วประเทศ